Nog een prima initiatief dat we met zijn allen moeten omarmen! Ambacht Centrum Grave.

Aanbod: demonstratie Suikerbeestjes maken.
Misschien rond de inkomst van sinterklaas?

Ambacht Centrum Grave

Onderstaande betreft een verkorte weergave van het Plan Ambacht Centrum Grave. 
1. Introductie
Al geruime tijd bestaat het idee om een ambachtscentrum in Grave te realiseren en er is een groep mensen verzameld enthousiast zijn over dit initiatief. 
2. Definitie van een ambacht
Er bestaan diverse omschrijvingen. Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen, een handwerkvak dat vaak aanzienlijke vaardigheden vereist. Bij ambachtelijke producten is elk exemplaar uniek doordat een vakman of vakvrouw individuele aandacht schenkt aan het materiaal en het product.
3. Doelstellingen van het Ambacht Centrum Grave
Het Ambacht Centrum Grave wil vanaf eind 2017 vraag en aanbod met betrekking tot ambachten en vakmanschap bij elkaar brengen en present te stellen voor een breed publiek in de gemeente Grave en directe omgeving.
1: Werk: Door middel van het bieden van een open werkplaats kan er vakinhoudelijk gewerkt worden.
2: Ontmoeting: Voor zinvolle tijdsbesteding voor bezoekers, mensen die geïnteresseerd zijn in ambachten en voor toeristen.
3: Reparatie: Centrale plek binnen de gemeente waar inwoners hun kapotte goed kunnen afleveren voor reparatie en advies. Geen concurrentie voor de bestaande middenstand.
4: Kennis: Centrum voor kennis en kunde van ambachten voor Grave en omgeving. 
5: Bemiddelingscentrum: Vraag en aanbod van activiteiten, werkzaamheden en vaklieden op elkaar afstemmen.
6: Samenwerkingsverbanden aangaan met andere partijen rondom ambachten.
7: Social Return activeren.
4. Inbedding binnen de gemeente Grave
Bovengenoemde doelen haken aan bij de “structuurvisie gemeente Grave 2025” waarin de kernvisie uitgewerkt is voor de ontwikkeling van Grave. Het Ambacht Centrum Grave kan duidelijk aansluiten bij deze structuurvisie, met name op de pijlers 1 tot en met 5.
5. Doelgroepen
Het Ambacht Centrum Grave richt zich op meerdere doelgroepen. 
– Bewoners van de gemeente Grave: Workshops, kennisbijeenkomsten en evenementen rondom de ambachten, kunnen beroep doen op het reparatie centrum.
– Ambachtslieden en vakmensen die geïnteresseerd zijn in ambachten en ambachtelijk werk.
– Toeristen die historisch Grave bezoeken en iets van geschiedenis en ambachtswerk willen zien en meemaken. Dit is een functie die het Graafs Museum met hun afdeling Educatie kunnen ondersteunen in samenwerking met Ambacht Centrum Grave.

6. Structuur
Om het Ambacht Centrum Grave toekomstbestendig te laten zijn, is het nodig om deze ideële instelling onder te brengen in een stichting waarbij het centrum geen winstoogmerk kent. Uitgebreide informatie in het verslag.
7. Randvoorwaarden:
Cruciale voorwaarden om het Ambacht Centrum Grave te laten starten:
1: Ruimte in Grave: Een basisplek (bij voorkeur) ‘om niet’ in Grave om uitvoering te geven aan de activiteiten van Ambacht Centrum Grave. 
2: Een kerngroep vrijwilligers die het centrum willen dragen en opbouwen.
3: Financiën: Om te kunnen beginnen is een startbedrag nodig (rond 5.000 euro). 
4: Juridische structuur: Stichting.
5: Communicatie om het centrum lokale bekendheid te geven.
8. Begroting: gestart in oktober 2017
De eerste kosten in 2017 worden geschat op € 7200, mogelijke baten € 7400
In de vervolg jaren wordt de subsidie jaarlijks afgebouwd wat tot resultaat heeft dat er na 5 jaar een op zichzelf staande organisatie is waar Grave trots op is.
9. Samenwerkingspartners & mogelijke activiteiten
Het Ambacht Centrum Grave wil vanaf de start de samenwerking en verbinding met partners opzoeken. Er is een diverse lijst aan activiteiten opgesteld. 
Tot slot
1. Dit plan is de aanzet om te komen tot de realisatie van het Ambacht Centrum Grave. 
2. Wij merken dat het idee van een ambachtscentrum inspireert, enthousiasme oproept en er sterke verbindingen kunnen worden gelegd.
3. Wij denken dat: De mensen die hierbij betrokken en/of werkzaam zijn, met veel plezier en voldoening hieraan meewerken. Het mogelijkheden schept om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het een sociale invulling geeft binnen de gemeenschap in Grave.
4. Wij doen een uitdrukkelijk beroep op de gemeente Grave en andere belangstellende organisaties om ons te (onder)steunen en met ons mee te denken. 

Ambacht Centrum Grave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: