Een Frisse Wind door de Graafse politiek

Met de oprichting van een nieuwe politieke partij wil een groep bezorgde en betrokken burgers een frisse wind doen waaien door het politieke landschap in Grave. De nieuwe partij zal de naam dragen:Liberaal LvC Grave en zal deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Het initiatief voor een nieuwe politieke beweging komt voort uit onvrede over de heersende politieke en bestuurlijke cultuur in Grave en de wijze waarop de broodnodige bestuurlijke vernieuwingen in het Land van Cuijk door Grave worden tegengehouden en de ontwikkeling van een eensgezinde en sterke regio wordt gefrustreerd en grote schade oploopt.

 De bestuurlijke drukte in het Land van Cuijk (88.000 inwoners) is groot: er zijn 5 burgemeesters en 14 wethouders. Ter vergelijking: de gemeente Oss telt 90.000 inwoners, 1 burgemeester en 5 wethouders. In het Land van Cuijk is er een wirwar van samenwerkingsregelingen en stroperige overlegstructuren.
Het rapport Berenschot is er duidelijk over.
Een grotere schaal betekent grotere kansen op competente bestuurders en grotere bestuurskrachtHet geeft de Graafse gemeenschap bovendien een stevigere positie in de regio. Liberaal LvC Grave wil één gemeente voor het Land van Cuijk waarbinnen de eigenheid van het vestingstadje Grave en de kerkdorpen blijft bestaan.
Om dat te realiseren streeft de partij naar een brede politieke beweging in het Land van Cuijk.
Door op bestuurlijk niveau de krachten in het Land van Cuijk te bundelen kunnen Grave en de kerkdorpen zich op een krachtige manier blijven ontwikkelen en binnen een groter bestuurlijk geheel een eigen sterke positie verwerven.
De gemeenteraadsverkiezingen bieden een uitgelezen kans om daartoe een eerste belangrijke stap te zetten door te kiezen vóór herindeling.
Het motto van Liberaal LvC in Grave en Cuijk isOpen, Betrokken en Daadkrachtig. De partij staat voor een dualistische politiek, waar binnen een sterke regio wordt samengewerkt en niet het eigenbelang voorop staat. Wij doen niet aan achterkamertjes- of vriendjespolitiek. Wij strijden met open vizier en zijn tegen opgelegde of voorgekookte besluiten. Wij willen betrokken zijn bij wat de mensen bezighoudt. ‘Liberaal LvC Grave’ staat voor een sociaal-liberale samenleving waarin mensen zich gezien en gehoord weten, waar ruimte wordt geboden aan verantwoordelijke burgers en ondernemers, aan jong en oud.

Mocht u interesse hebben om samen met ons deze frisse wind kracht bij te zetten of als u vragen heeft kunt u contact op nemen via grave@liberaal-lvc.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: