De raad werkt aan een betere bestuurscultuur. Ook aanbevelingen voor Grave!

De Graafse regenboogbrug is het symbool van de gewenste verbindende bestuurscultuur  van onze raad. Nu en in de toekomst.

ARNHEM/DEN HAAG – Geef als raad meer aandacht aan de institutionele rol van de raad. Dat is een van de aanbevelingen die de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) doet in het onderzoek ‘Patronen van politiek’.

In gemeente Arnhem heerst een negatieve bestuurscultuur: politiek fatsoen lijkt niet meer aanwezig en het college, niet de raad, staat centraal. De gemeenteraad besloot te onderzoeken hoe deze bestuurscultuur aangepakt kan worden. Hieruit volgen aanbevelingen voor de Arnhemse gemeenteraad, maar die voor elke raad toepasbaar zijn.
Zo adviseert de NSOB om als raad aandacht te geven aan de institutionele rol van de raad. Uit het rapport (pdf) blijkt dat je als raad “meer initiatief kan tonen in agendering en kaderstelling”. Op die manier kan de rol als hoogste bestuursorgaan in de gemeente goed vervuld worden. Hierbij moet de raad niet bang zijn ondersteuning te vragen vanuit de griffie en het ambtelijk apparaat. Op die manier wordt er meer onderling bediscussieerd, in plaats van met het college , en komt de raad weer centraal te staan.
Het versterken van de checks balances binnen de gemeente bevordert ook een positieve bestuurscultuur. “Politiek kan niet zonder zelfcorrigerende mechanismen”, blijkt uit het onderzoek. Hiervoor is het instellen van een Rekenkamer een sterk middel, alsmede het vicevoorzitterschap bij een oppositiepartij te leggen, blijkt uit het rapport.
Aanvullend tipt de NSOB nog dat de politiek minder persoonlijk mag zijn; onderling moet men uit gaan van wederzijds respect. Ook wordt de rol van de burgemeester benadrukt: de burgemeester is de voorzitter van de raad en kan de waarden en grenzen het beste bewaken. Daarnaast tipt het onderzoek dat dualisme belangrijk is, maar dat dat niet betekent dat communicatie niet mogelijk is.
NSOB en de Arnhemse bestuurscultuur
De essentie van de Arnhemse bestuurscultuur is strijd en conflict. Dat is niet alleen in Arnhem zo, dat geldt voor de gehele politiek. Toch was er in Arnhem meer aan de hand: twee collegebreuken en vier afgetreden wethouders in één periode. Er werd daarom unaniem door de raad ingestemd voor een onderzoek. Op dat verzoek is dit onderzoek gebaseerd, uitgevoerd door de NSOB. De tips die de NSOB geeft, zijn dan ook toegespitst op Arnhemse raadsleden, maar zijn op alle bestuursculturen toepasbaar.
Voor meer tips over de raad en de rollen die de raad vervult, lees u het onderzoek ‘Hard naar het college, zacht naar de samenleving’ hier.
Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 oktober 2017
Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.
Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.
Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  
Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: