Stadsgesprek over Vestingvisie.

Jaren geleden is dit plan al eens geschetst!

Burgemeester:

Beste lezer, Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een stadsgesprek over de Vestingvisie Grave. Dit gesprek vindt plaats op donderdag 2 november aanstaande, aanvang 19.30 uur.

Locatie: Voormalige Generaal de Bonskazerne in Velp, de voormalige eetzaal. Aan het einde van de 19e eeuw ver- loren de vestingwerken echter hun betekenis. Veel ervan werd afge- broken. Nog later, rond 1920, werd de Maas gekanaliseerd zodat er minder last was van overstromingen en er werd een weg aangelegd van Oss naar Nijmegen inclusief een nieuwe brug over de Maas. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de bevolking fors en er ontstonden buiten het oude centrum uitbreidingswijken, zoals het Rode en Blauwe dorp, de Zittert, het Esters- veld en de Stoof. De stad Grave, maar dat geldt feitelijk voor alle steden en dorpen in Nederland, was en is dus voort durend in beweging.

Vandaag de dag hoeven we ons als gemeente gelukkig niet meer bezig te houden met militaire strategieën. Wel staan we voor andere vraagstukken. Hoe gaan we om met de vergrijzing? Waar kunnen we nog woningen bouwen? En wat voor woningen moeten dat zijn? Wat doen we aan de verkeersdrukte op de N324 en N321? Moeten we de nog overgebleven vestingwerken opknappen?

Zo ja, hoe betalen we dat? Waar parkeren we alle auto’s? Wat doen we met grote leegstaande gebou- wen? Hoe zorgen we voor werkge- legenheid? Moeten we werken aan meer bedrijfsvestiging? Hoe gaan we om met leegstaande winkels?

Nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen!

Het gemeentebestuur van Grave heeft aan stedenbouwkundig bureau West 8 gevraagd om al deze uitdagingen om te zetten in een toekomstvisie; een visie op de vestingstad Grave. Die visie geeft aan waar we met de stad heen willen. Een visie kan echter alleen omgezet worden in concrete plannen als er draagvlak voor is. Draagvlak onder inwoners maar ook bij specieke groepen, zoals onder- nemers. Op 3 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad kennis gemaakt met de eerste ideeën van West8.

In dit aparte gedeelte van de gemeentelijke informatierubriek geven wij u alvast een inzicht in die ideeën. Om vervolgens tijdens het stadsgesprek van u te horen hoe Uitnodiging Denk mee over de Visie op de Vestingstad Grave!

Wilt u meedenken over de Vestingvisie? Dat kan! Op 2 november vindt om 19.30 uur in de Generaal Bonskazerne een breed Stadsgesprek plaats. Hier worden de doelstellingen van het project ‘Visie op de vestingstad Grave’ toegelicht. Het project is in mei gestart en 2 november wordt de tussenstand gepresenteerd. Er is voor iedereen uitgebreid gelegenheid om te reageren en met elkaar over de visie in gesprek te gaan. U bent van harte uitgenodigd en we zijn benieuwd naar uw reacties. Op basis van de reacties zal in november de definitieve versie van de visie worden opgesteld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: