Waar staat je gemeente; enkele cijfers.

Vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk aspect in de relatie tussen inwoner en gemeente. Het vormt een basisvoorwaarde voor sociale samenhang van een leefbare buurt en buurtparticipatie. De factoren waarop de gemeente invloed heeft zijn onder te verdelen in deskundigheid, integriteit, ontvankelijkheid, rechtvaardigheid en communicatie. Het zijn belangrijke aspecten, waarmee de gemeente rekening dient te houden bij haar handelen.
14% van uw inwoners heeft (heel) veel vertrouwen in de gemeente tegen 27% in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

Vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

Het vertrouwen in een gemeente kent een duidelijke samenhang met de informatievoorziening en voorlichting vanuit de gemeente. Van de gemeente wordt verwacht dat zij voornemens, afspraken en regels -eenduidig- naleeft en daar transparant in is, maar omgekeerd verwacht een inwoner dat de gemeente zich inleeft in de persoonlijke situatie en meebeweegt in specfieke omstandigheden. 

Opstelling gemeente en samenwerking met inwoners

Steeds vaker zijn inwoners of maatschappelijke organisaties onderdeel van netwerken die werken aan een (semi-)publieke taak. Op elk niveau is de totstandkoming en uitvoering van taken een co-creatie van verschillende partners in wisselende samenstelling. Inwoners verwachten daarin een ambitieuze gemeente die luistert, meedenkt, de ruimte biedt, transparant werkt, betrouwbaar en flexibel is.
De schaalscore ‘betrokkenheid en oplossingsgerichtheid’ bedraagt in de gemeente Grave 4,53 en is lager dan de vergelijkbare stedelijkheidsklasse (5,02).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: