Waar of niet waar?: standpunten over herindeling.

Samen in het Land van Cuijk
Het CDA is dé partij van de samenleving. Wij weten wat er leeft en we kennen er de weg. De regering geeft de gemeente steeds meer ingewikkelde taken en steeds minder geld. Dat is lastig. De roep om schaalvergroting van o.a. het ambtelijk apparaat wordt groter en groter. 
Herindeling van het Land van Cuijk tot één grote gemeente kan vanuit efficiëntie oogmerk een oplossing zijn. Het gaat echter voorbij aan het basisprincipe: de invloed van de burger op zijn leefomgeving!
LPG


LPG, CDA, VVD en Trots gaan verder!

Na de geweldige uitslag van de verkiezingen, heeft de Lokale Partij Grave het voortouw genomen om een coalitie te vormen. Met iedere politieke partij in de gemeente Grave hebben we een of meerdere gesprekken gevoerd. Voor de Lokale Partij Grave was en is het belangrijkste uitgangspunt: werken aan een gezond zelfstandig Grave.
Keerpunt 2010 en VPGrave ondersteunen dit standpunt niet. Keerpunt 2010 heeft in de afgelopen raadsperiode nadrukkelijk ingezet op herindeling. 
VPGrave heeft in de afgelopen periode ook meermaals duidelijk aangegeven dat snelle fusering naar een grotere gemeente volgens hen de weg is. Ook in de verkiezingscampagne en hun programma is expliciet het volgende vermeld: actiepunt 1 Het streven naar snelle gemeentelijke fusie is inzet bij collegevorming. Tijdens de gesprekken met hen is o.a. dit punt uitvoerig besproken. Keerpunt 2010 noch VPGrave konden de LPG het vertrouwen geven 
hiervoor keihard te willen gaan.
Daarom zal de Lokale Partij Grave de vervolggesprekken met het CDA, de VVD en Trots Liberaal voeren om te komen tot een solide coalitie die gaat voor een “mooie gezonde” zelfstandige gemeente Grave.
Naschrift webmaster: dit schreven LPG en CDA na de vorige verkiezingen erover. Als de coalitiepartijen bij het standpunt van toen blijven worden de conclusies van Berenschot en van Van der Velden verworpen en gaan we een Hete Herfst tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: