Verplaatsing Lidl naar woonwijk de Zittert.

Vragen van mevrouw Bannink, verzoek inzake supermarkt Vennendaal – Mgr. Borretweg 18 Grave (09-
09-2017)

 1. Zou ik inzake de lopende ontwikkeling inzake terrein Vennendaal alle stukken mogen ontvangen? Juridische
  toetsing, vergunningsaanvraag. (09-09-2017)
 2. Op de een af andere manier is er sprake dan wel sprake geweest van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten
  inzake het perceel Vennendaal. Is dat voorkeursrecht ingeschreven in het kadaster? Is het nog geldig? Als
  het nog geldig is, is het dan niet zo dat de grond dan eerst aangeboden dient te worden aan de gemeente?
  Op het perceel rust, althans volgens de tekening, de bestemming ‘woondoeleinden’. Valt daar ook groot-
  winkelbestemming onder? (17-09-2017)
 3. Het aantal parkeerplekken, wat zijn de voor nu geldende wettelijke eisen en voldoet dit plan hieraan? (17-09-
  2017)
 4. Ik lees in de parkeernota dat de norm voor parkeren voor een grote supermarkt 9,6 is. Deze is niet
  aangehouden bij dit plan. Kan ik ergens vinden wat we als gemeente verstaan onder een grote supermarkt
  en waarom zijn we afgeweken? (19-09-2017)
 5. Graag zou ik op korte termijn de notitie van heroverweging ontvangen, is dit mogelijk? (19-09-2017)
Antwoorden:
 1. Stukken zijn ter inzage bij de griffier.
 2. Voorkeursrecht gemeenten
  Op 14 augustus 2007 heeft het college – bij wijze van voorbescherming, vooruitlopend op een door de
  gemeenteraad te nemen definitief besluit – met toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten op een
  aantal gronden gelegen aan/nabij de Mgr. Borr 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: