Robert van Kessel reageert op een brief van het college. De eigenaar van de Graafse Scheepswerf richt zich weer op scheepsbouwactiviteiten!

 

Dit cruiseschip heeft recentelijk een opknapbeurt gehad op de Graafse Scheepswerf

Van: Robert van Kessel | 3Dship

 

Onderwerp: RE: locatie scheepswerf Grave – Reactie op brief college met kopie aan de gemeenteraad

 

CC: gemeenteraad
Geachte heer Hospers,
Op 12 juli 2017 ontvingen wij de brief van het college van 10 juli 2017 (verzonden 13-07-2017) naar aanleiding van ons gesprek met wethouder Daandels van 28 juni 2017.
De uitnodiging van de gemeente Grave voor het gesprek van 28 juni is de eerste reactie van de gemeente op ons e-mailbericht van 17 november 2016. Er was geen aanleiding voor ons om een ‘nader bericht’ te versturen, zoals gesteld in de brief, omdat wij in afwachting waren van een reactie van de gemeente.
Deze reactie kwam uiteindelijk ruim een half jaar later in de vorm van een uitnodiging
voor het gesprek van 28 juni 2017.
In het e-mailbericht van de gemeente van 31 mei 2017, de uitnodiging voor het
gesprek van 28 juni, wordt geschreven: ‘wethouder Daandels zou graag de reactie namens het college op het eerder schrijven van de heer van Kessel….in
een gesprek overbrengen’.
Tijdens dat gesprek hebben we echter geen antwoord gekregen (de wethouder had ons e-mailbericht niet gelezen) maar is door de wethouder alleen gesteld dat de gemeente uitsluitend verder wil als een inentieovereenkomst wordt ondertekend.
In de brief van 10 juli geeft u aan dat de intentie van de gemeente helder is. De intentie van de gemeente m.b.t. de ‘routekaart’, de procedures waar u naar verwijst, is inderdaad voldoende helder. Het gaat ons om de inhoudelijke aspecten t.a.v. de herontwikkeling van het werfterrein.In ons e-mailbericht van 17 november hebben wij duidelijk aangegeven dat de intentie van de gemeente m.b.t. kaders en uitgangspunten voor herontwikkeling onduidelijk is. In de documenten die u specifiek aanhaalt is slechts zeer beperkte informatie te vinden t.a.v. een ontwikkeling op onze locatie. Uit overige gemeentelijke documenten is een zeer breed scala aan ontwikkelingsrichtingen te destilleren. In ons herontwikkelingsplan hebben wij uiteraard keuzes gemaakt maar ook zoveel mogelijk aspecten van de ‘kaders’ opgenomen.

De reactie van het college op de presentatie van onze plannen van 10 maart 2016 hebben de onduidelijkheid niet weggenomen, integendeel. Behalve de opmerking
m.b.t. de aansluiting op het woningbouwprogramma kunnen wij de opmerkingen van het college over volume en historisch grave niet plaatsen. Blijkbaar bestaan er ook kaders en uitgangspunten die wel bij het college maar niet bij ons bekend zijn.

Vanwege de verwarring die daardoor ontstaan is hebben wij de gemeente verzocht meer informatie over de kaders en uitgangspunten te verstrekken. Wij hebben immers al veel geïnvesteerd in het plan dat volgens ons voldoet aan de door de gemeente gestelde kaders. Wij  willen natuurlijk voorkomen dat wij eindeloos plannen maken die telkens worden afgewezen door de gemeente t.g.v. het ontbreken van beschikbare
gemeentelijke informatie bij de initiatiefnemers. Wij zijn als initiatiefnemer bereid te investeren maar op dit moment zijn de risico’s, door de ontstane verwarring als gevolg van de opmerkingen van het college, te groot.

Het enige wat wij wilden bereiken met ons e-mailbericht van 17 november 2016 was een toelichting of aanvulling op de door het college geuite opmerkingen t.a.v. ons herontwikkelingsplan.

Doordat een reactie uitbleef, versterkt door eerdere weigeringen van de gemeente tot medewerking, is bij ons de indruk ontstaan dat de gemeente
geen enthousiasme kan opbrengen voor ons project. Daarom hebben wij enige maanden geleden, helaas, besloten ons weer te richten op scheepsbouwactiviteiten.
Wij willen nog steeds een herontwikkeling van het werfterrein maar de snelle ontwikkeling die ons in eerste instantie voor ogen stond is noodgedwongen aangepast
naar een ontwikkeling in de verre toekomst.

Mocht u alsnog bereid zijn de voor ons onduidelijke opmerkingen toe te lichten dan zijn wij bereid te onderzoeken of de herontwikkeling op het terrein van de scheepswerf in Grave weer opgepakt kan worden.
Met vriendelijke groet,
Robert van KesselNamens

 

De Maas Holding B.V.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: