Opmerkelijke zaken in de raadsvergadering van 26 september..

Mevr. Joseph sprak in over de komst van de Lidl naar de rustige Zittert namens buurtbewoners scholen en kinderdagverblijf. Onlangs is er een zitting van de bezwarencommissie geweest. De status van het detailhandelsonderzoek dat door het college is gehouden is nog steeds onduidelijk. De raad heeft dit nooit geaccordeerd. 

Bij het vaststellen van de agenda verzoekt Nel Schuts de voorzitter en de collega raadsleden om agendapunt 11 Verkeersveiligheid Brede School – route 4 en fietspad Jan van Luijkenstraat van de agenda af te voeren: 

  • Wij hebben geluisterd naar de opmerking van wethouder Joon in de commissievergadering Ruimte van 5 september om eerst volgende week woensdag 3 oktober de werkbijeenkomst raad Visie op de vesting met het bureau West 8 te laten gebeuren. Verwijzing naar het verslag van de commissie Ruimte punt 6 op pag. 3.
  • Ook zijn we voorstander van een second opinion – een contra-expertise door een andere aannemer m.b.t. de kosten voor de brug over de Raam.

Ben Peters (CDA) antwoordt op vragen van Nel Schuts over de opvolging van vertrekkend wethouder Eric Daandels dat er binnenkort een verklaring vanuit het CDA komt.


Hennie Bongers stelde vragen over het verdwijnen van het straatnaambordje Janneke Panderplein bij Catharinahof.

Ben Litjens betreurde het dat de subsidie voor KBO Escharen i.v.m. hun 

jubileum niet werd verleend. Ook wil hij duidelijkheid over de finantiele consequenties van het tussentijds vertrek van wethouder Eric Daandels

Ben Litjens en Nel Schuts betreurden beiden dat de communicatie met de eigenaar van de Scheepswerf allerbelabberdst is.

Er gaan in Grave de geruchten rond dat er op de plek van het Palazzo een appartementencomplex verschijnt aldus mevr. Bannink. Er komt geen duidelijkheid.

De burgemeester is het met Hennie Bongers eens dat er binnen de raad gesproken moet worden om het reglement van orde aan te passen over de mogelijkheid om te interrumperen tijdens de debatten in eerste en tweede termijn. Vorige week Interrumpeerde  Rick Joosten tientallen keren tijdens de inbreng van zowel Ben Peters en Hennie Bongers tijdens het “H” debat.


Jacques van Geest praat morgen met Rick Joosten in het regieteam over 

hoe verder na de besluiten van de 5 gemeenteraden over de toekomst van het Land van Cuijk. Het zal erg lastig worden om er uit te komen.

Nel Schuts: Ontslag raadsgriffier mevr. S.A. de Best – Boere per 1 oktober.
Jammer – je was maar 2 jaar hier, fijn met jou gewerkt; dienstbaar; altijd 
bereikbaar en voor ons actief.
Fijn, dat je promotie maakt. Het ga je goed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: