Dat zei Peter van der Velden maandagmorgen in Omroep Brabant-programma Wakker!. De oud-burgemeester van onder meer Breda is leider van het proces dat in het Land van Cuijk is begonnen. De vijf gemeenten daar onderzoeken hoe ze meer samen kunnen werken. Van der Velden erkent dat bij samenvoeging van gemeenten emoties een rol spelen. Hij was ook burgemeester van Emmen, een gemeente met 110.000 inwoners en talloze dorpen en kernen.

Dorpskarakter
Volgens Van der Velden kunnen lokale sentimenten ondervangen worden door de burgers in die dorpen voldoende ruimte en middelen te geven om het eigen dorpskarakter te behouden. Dat zal volgens Van der Velden ook in het Land van Cuijk uitgangspunt moeten zijn.

Het is twintig jaar geleden dat een grote herindelingsgolf over Brabant rolde. Van der Velden was toen burgemeester van Nieuw-Ginneken. “Wij wilden in die tijd samen met vier kleine gemeenten één nieuwe gemeente maken al groene buffer tussen Breda en Tilburg”, aldus Van der Velden.

In plaats daarvan werden Nieuw-Ginneken uit elkaar getrokken, een deel werd bij Breda gevoegd. “Wij wilden in die buffer vooral natuur en landschap beschermen. Achteraf kun je zeggen dat die balans ondanks het mislukken van ons plan toch is gevonden”, zegt Van der Velden.

Rosmalen
Hij was burgemeester van Rosmalen toen die gemeente werd geannexeerd door Den Bosch. “Dat was van een andere orde. Vooral omdat aan de andere kant van Den Bosch de gemeente Vught zelfstandig bleef. Ik snapte dat wel, Rosmalen had bouwgrond, Vught niet. Maar je kunt schaal vergroten met en zonder bouwgrond. Het verzet van Rosmalen heeft er later in ieder geval toe geleid dat bijvoorbeeld Goirle niet bij Tilburg is gevoegd”, aldus Van der Velden.

Hij wil maar zeggen dat bij gemeentelijke herindeling meerdere motieven kunnen meespelen. Van der Velden benadrukte dat in alle gevallen van essentieel belang is dat de inwoners bij het proces wordt betrokken.