Nederasslt Nieuws Facebook Update.

*** Update plannen Windmolens ***
Het blijkt dat de plannen voor de mogelijke plaatsing van 5 windmolens in het natuurgebied De Coehoorn in Nederasselt, de gemoederen bezig houdt. Niet alleen in Nederasselt, maar ook in Overasselt en Grave is er merkbare weerstand tegen de komst van deze windmolens. U heeft het waarschijnlijk al gelezen in de diverse media.
Uiteraard zal ook NN – Nederasselt Nieuws de berichtgeving en nieuwsfeiten over de ontwikkelingen die plaatsvinden, zo objectief mogelijk communiceren. 
Een kleine update:
Gisteravond is er een overleg geweest bij Bas Kersten (Hollestraat). Hij heeft diverse bewoners van de Coehoornhof, Maasdijk en Hollestraat bij elkaar geroepen om te bekijken wat er nodig is om de komst van windmolens in Nederasselt te voorkomen. Ook leden van de Dorpsraad zijn bij dit overleg aanwezig geweest.
De volgende punten zullen worden opgepakt:
– Er zal op zeer korte termijn een brief huis-aan-huis worden bezorgd, om iedereen op een correcte wijze te informeren over de plannen van Wolff Nederland; alsmede een enquete, waarin bewoners van Nederasselt zal worden gevraagd of zij voor of tegen de plaatsing van windmolens in het beoogde gebied zijn.
Dit met als doel om te inventariseren wat de draagkracht in ons dorp is.
Het blijkt namelijk dat lang niet alle inwoners van Nederasselt op de hoogte is; slechts een deel (Maasdijk/Coehoornhof/Hollestraat/gedeelte Jac. Thijssenstraat) heeft de brief van Wolff Nederland ontvangen.
– Er zal een actie-comité worden opgericht, waarbij het idee is om gezamenlijk met Overasselt en/of Grave op te trekken, de communicatie af te stemmen en mogelijk een info-avond te organiseren.
– Dinsdagavond is er reeds een overleg met enkele bewoners uit Overasselt gepland; dan zal ook bekeken hoe Grave hierin betrokken kan worden.
De redactie van NN – Nederasselt Nieuws heeft vanuit diverse bewoners reeds de vraag gekregen ‘wanneer er een info-avond is’, maar die staat dus nog niet gepland. Zodra er vanuit het actie-comité (in oprichting) meer nieuws is, zal dat uiteraard via NN – Nederasselt Nieuws gecommuniceerd worden.
Tot zover; mocht er meer nieuws komen dat hoort u dat uiteraard via NN – Nederasselt Nieuws!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: