Leo Verhoef: jaarrekening 2016 is misleidend.

Van: Leo Verhoef

Verzonden: dinsdag 26 september 2017 12:06
Aan: Sophie de Best
Onderwerp: Jaarrekening 2016 Grave misleidend

Aan de gemeenteraad(sleden) van Grave

De jaarrekening 2016 van gemeente Grave is misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en
kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo.

Er was in 2016 niet een nadelig saldo van 0,4 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in
de jaarrekening en in de berichtgeving daarover voorhoudt. Onderzoek van de jaarrekening
laat zien dat er in werkelijkheid een nadelig saldo is van 2,1 miljoen euro.
Ook de weergave van de financiële positie klopt niet.

Ook de jaarrekeningen 2015 en eerder waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf
2007 opgelopen naar 15,0 miljoen euro.
U vindt heel veel meer over “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en
inslag” op www.leoverhoef.nl

U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van Grave op de website in de lijst “Uw
gemeente en provincie” in de linker (rode) kolom.

Mijn brief van vandaag en de berekening van het werkelijke saldo alsook mijn eerdere
correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Grave vindt u op
www.leoverhoef.nl in “Dossier: Grave” in de rechter (blauwe) kolom.

Wat heb je aan misleidende jaarrekeningen?

Met misleidende jaarrekeningen kunt u uw belangrijkste taak niet uitoefenen!
Neemt u genoegen met misleidende jaarrekeningen?
Een misleidende jaarrekening mag u uiteraard niet goedkeuren!

Zullen de begroting 2017, een belangrijk sturingsmiddel, en binnenkort de begroting 2018
niet even misleidend zijn?
Vriendelijke groet,
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: