Inbreng Hennie Bongers tijdens het raadsdebat op “H” Day.

Hennie tijdens een “beruchte” bijeenkomst van raadsleden uit het hele Land van Cuijk in Boxmeer  waar  toen al duidelijk werd dat er een “waterscheiding” (Maas?) is tussen de Graafse coalitie en oppositie. Ook Hennie kent alle ins en outs inmiddels van het Dossier Samenwerking Land van Cuijk.
Denken in kansen mogelijkheden en voordelen:
Herindeling met schaalverkleining – hierin staan eenvoud en innovatie centraal. Het gaat om de volgende vier elementen zie pagina 95 van het rapport:
•  De vijf gemeenten gaan op in een nieuwe gemeente Land van Cuijk.
•  De regio-agenda in lijn met de Ambities, Opgaven en Uitdagingen, is verankerd bij de gemeenteraad en het college van de nieuwe gemeente.
•  Ambtelijk worden de organisaties van Box-meer, Sint Anthonis en CGM omgevormd tot één nieuwe ambtelijke organisatie die 
één college Land van Cuijk bediend.
•  Er wordt vanaf dag 1 (en al in de vorming van de gemeente) geëxperimenteerd met vormen van vergaande dorps/kernen/ gebiedsdemocratie, waarbij op terreinen ook bevoegdheden worden neergelegd (al dan niet experimenteel) bij kernen/ dorpen/gebieden die binnen het Land van Cuijk aangeven dat aan te kunnen en willen.
De voordelen welke beschreven staan op pagina 89 van het rapport zijn een prachtige uitdaging om te kiezen voor ‘Nu doorpakken’. Deze opsomming van argumenten weerlegt duidelijk alle argumenten van tegenstanders. Tegenstanders zijn enkel aan het stapelen om aan te tonen dat de kloof groter wordt, minder betrokkenheid met het bestuur, kosten besparing valt tegen enz. Enz. Het is net met welke bril er wordt gekeken en hoe je je daartoe verhoud. Maar ook hoe je je zelf opstelt naar de toekomst.
Volgens mij zijn wij -de gemeenteraden- momenteel zelf de kloof, het minder betrokken zijn bij bestuur en de kostenbesparing die tegen valt enz. We staan nu voor de keuze om hier zelf invulling aan te geven in het vervolgproces. Het weer uitstellen werkt averechts. Zal kostenverhogend werken, en ik durf haast te stellen we zijn weer terug bij het begin. Als dat de bedoeling is waar hebben we dan al zoveel jaren aan gewerkt. Wat is de werkelijke intentie?
De industriële kring LvC roept alle gemeenteraden op om niet in een impasse te belanden maar juist de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te kiezen voor een duidelijke samenwerking. Opnieuw onderzoek, uitstel zal leiden tot afstel. Duidelijk is dat alle acties in het verleden daar niet op zijn gericht. Om het wat lokaler te benaderen ook Graveon heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar herindeling.
Ook de provincie heeft zijn duidelijke voorkeur uitgesproken voor variant 2 ‘Nu doorpakken’. 
Wat moet er nog onderzocht worden? 
Hoeveel tijd en geld moet het nog kosten? 
Met het ontwikkelen van de kernendemocratie verklein je zelfs de kloof en vergroot je de betrokkenheid. Met een juiste verdeling van centrale en decentrale bevoegdheden vergroot je de burgerparticipatie en krijgen zij zelf weer zeggenschap over beleid en budget binnen hun eigen leefomgeving (kern).
Een prachtige uitdaging!!
Al met al er is al veel gezegd maar elk voordeel heeft zijn nadeel maar in de ontwikkeling is het belangrijk dat we een keuze maken en de neuzen de zelfde kant op krijgen. Na vandaag zullen we deze richting moeten gaan uitwerken in samenspraak met de burgers. Hier heeft iedereen belang bij en het zal motiverend werken voor de samenleving, de industrie.
Verder respecteer ik elk referendum of opiniërend onderzoek, dit zorgt alleen maar voor een groter draagvlak. Wat duidelijk mag zijn wij kiezen voor de variant nu doorpakken of elk voorstel wat daar het dichtste bij komt.
Echter voor een referendum moet eerst een verordening worden ingebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: