Inbreng fractievoorzitter Nel Schuts tijdens het debat op “H” Day.

Nel tijdens een van die bijeenkomsten met de oud-burgemeester van Mill en onze helaas te jong overleden oud-wethouder Harrij Opsteegh. Nel heeft bijna het hele “praat” traject meegemaakt. Dus ze kent als geen ander het Dossier Samenwerking Land van Cuijk.
Verkenning Samenwerking Land van Cuijk – woensdag 20
september 2017
Raadsvergadering 19.30 uur
1. Opening en trekking van
het stemmingscijfer
2. Vaststellen agenda
Amendement Cuijk 03 op de lijst van
amendementen/moties wordt op verzoek van het PLC – Progressief Leefbaar Cuijk –
de heer Henk Siroen – door Keerpunt 2010 bij de gemeenteraad van Grave
ingediend voor besluitvorming.
3. Spreekrecht
4. Vragen
5. Verkenning bestuurlijke
toekomst Land van Cuijk
Op vrijdag 10
juni 2011
was de start van het proces.
De vijf
gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St.Hubert en St.Anthonis waren
in Grave bijeen voor de conferentie Samenwerken in het Land van Cuijk.
We zijn nu 6
jaar verder en hebben in die tijd moeizaam kleine stappen gezet.
Er is in de
afgelopen 6 jaar heel veel vergaderd in de onderscheiden gemeenteraden en
gezamenlijk, conferenties gehouden. Dat was nuttig en nodig raadsleden van de 5
gemeenten hebben elkaar wat leren kennen en zoeken elkaar beter op.
Wat is er
verder bereikt?
 •    Per
  1 januari 2014 werken de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert samen in
  de werkorganisatie CGM.
 •   Er
  zijn 12 projecten opgestart in het Land van Cuijk met als doel het bevorderen
  van o.a. de economie, werkgelegenheid, mobiliteit, recreatie en toerisme en de
  aanleg van glasvezel.

Het bureau
Berenschot – met begeleiding van Peter van der Velden – heeft op verzoek van de
5 raden een onderzoek verricht, een
verkenning naar de best passende duurzame vorm van verregaande
samenwerking voor het Land van Cuijk’
. Er is door
dit bureau o.a. geparticipeerd met burgers, ondernemers, maatschappelijke
organisaties, buurgemeenten, de regio en met de betreffende 5
gemeenten.
Het rapport
met het advies van Peter van der Velden geeft een duidelijk en bevestigend
antwoord op bovengenoemde vraag:

Herindeling naar één gemeente
Land van Cuijk met een innovatieve vorm van kernenbeleid en kernendemocratie
per 1 januari 2023.
De weg die
daartoe moet worden afgelegd staat duidelijk beschreven op pag. 121 van het
rapport. Die weg met andere woorden voorbereiding
– is gebaand met waarborgen o.a. kaderstelling door de 5 raden voor het op te
stellen
Herindelingsontwerp.

Eerst omstreeks
januari tot april 2019 of later nemen de vijf raden een definitief besluit of
er ja dan nee een herindeling van de
5 gemeenten Land van Cuijk tot stand komt, gevolgd door een herindelingsadvies zienswijze naar de
minister in het laatste kwartaal 2019.
Op dat moment
hebben de raden ook (meer) zicht op de realisatie van het kernenbeleid en kernendemocratie, waardoor de afstand van burgers
tot het (lokale) bestuur kleiner is.  
De
gemeenteraad is na het verschijnen van het conceptrapport Berenschot door het
college van B. & W. verrast met een rapport Beoordeling onderzoek ‘Bestuurlijke
toekomst Land van Cuijk’ met advies voor vervolgtraject vanuit het perspectief
Grave  d.d. 14 augustus 2017 van het
bureau Partners en Pröpper, de samenstellers van een rapport van februari 2017:
 Bestuurskrachtonderzoek Gemeente Grave. Keerpunt 2010
was onaangenaam verrast: beoordeling van het rapport Berenschot is aan de raad
en niet aan het college van B. & W. .
Wij zullen dit advies niet betrekken bij onze afweging.
Vandaag –
deze avond – zijn de raden aan zet, nemen een beslissing op het raadsvoorstel Verkenning
bestuurlijke toekomst Land van Cuijk.
We nemen
vanavond een richtinggevend besluit!
Recent heeft
de gemeenteraad in de persoon van de heer Hans van der Werff –
1 van de
samenstellers van het rapport – de gelegenheid gehad om aanvullende
vragen te
stellen.  Keerpunt 2010
heeft hierdoor nog meer een goed gevoel gekregen bij het advies van Berenschot
en van de procesbegeleider Peter van der Velden.
Keerpunt 2010 heeft voorkeur
voor het scenario ‘Nu doorpakken’. Er is lang genoeg gepraat. Alom wordt ons
gevraagd door burgers om nu toch eindelijk eens een besluit te nemen en
daadkracht te tonen in plaats van eindeloos te blijven vergaderen.
Wij
realiseren ons dat instemming van de 5 gemeenteraden een voorwaarde is om tot
uitvoering te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: