Harry Daudt schrijft:

Beste Keerpunt-mensen, leden,
Uit de site van Keerpunt, bijgehouden door jullie ‘stuurman’, Jacques Leurs, heb ik niet alleen kunnen opmaken, dat jullie dan vergaderen, maar ook de ‘heugelijke tijding’, dat de heer E. Daandels zijn bestuurlijke taak in Grave neer zal gaan leggen.

Ik hoop van harte, dat zijn (mogelijke) opvolger meer oor heeft voor de burgers in het algemeen en oog heeft voor de ‘meedenkende’ burgers in het bijzonder.

Rouwig om zijn vertrek, ben ik geenszins; ik blijk ook niet de enige te zijn; uit de Industriële Kring van Het Land van Cuijk, stapte onlangs spontaan ‘een medestander’ op me af, die ook met ‘dit arrogante genie’ te maken heeft gehad.
‘Opgeruimd staat netjes’ is even een toepasselijk bruggetje, naar het onderwerp ‘Verwaarloosd Groen’, dat door mij nog aldoor wordt gezien, gevolgd en waarvoor ik pleit, dit op te nemen in uw toekomstplan(nen); dus verkiezingsprogram.
Het zal u niet zijn ontgaan, dat:
1. Er niets is veranderd, sinds 2017, in vergelijking met 2016; men blijft (zelden)maaien; heeft niet geleerd van: meldingen en/of brieven of illustratieve foto’s. Sterker nog:
2. Van het Gemeentebestuur, heb ik n.a.v. het bijeenkomen bij de Klachtencommissie van Het Land van Cuijk,eind januari een excuusbrief, begin maart ontvangen, waarin beloofd: ‘de communicatie te verbeteren’; bij schone beloftes is het van de zijde van het Gemeentebestuur gebleven.
DSC08937 
3. Na een telefonisch onderhoud met de heer Nico Heere, is mij wel duidelijk geworden, dat wij Bewoners van Grave/De Mars 
  er zijn voor de heer Daandels en Het Graafs Gemeentebestuur en niet andersom’; van enig oor…. of dienstbetoon…. geen sprake; 
    alleen Homerisch gelach, bij de geciteerde uitspraak van de voorzitter van de Vlinderstichting: ‘Wie niet zaait, zal niet oogsten’……; 
    deze voorzitter heeft mij al eerder te woord gestaan: over de (vermeende) biodiversiteit en groei van het aantal vlinders en bijen 
    ten gevolge van de huidige verwaarlozing van het Openbaar Groen in de Gemeente Grave en met name aan het Noordeinde.    
4. In een eerder bericht richting Jacques Leurs/Keerpunt 2010, heb ik (in fotobeelden)aangegeven, 
    dat zelfs de maaiers van het hoog opgeschoten onkruid, met hun opdracht te maaien; 
    dit moesten uitvoeren op de warmste dagen van de lente/voorzomer.
    Toen ik hen een flesje water ter verfrissing bracht, vertelde een der bestuurders, dat hij – voor het laatst- een jaar geleden er had gemaaid; 
    en dat hij zich –plaatsvervangend- schaamde; 
    maar zo ‘stond het voorgeschreven in hun onderhoudsschema’;  er is dus geen spat veranderd. 
   ‘Onverschilligheid’ t.a.v. de Graafse burgers is toch minstens, wat je van dit Gemeentebestuur mag zeggen.
5. Tenslotte…..zou ik weleens ‘de rekensommetjes’ van het C.M.G. willen zien m.b.t.: de inhuur van ‘buitenbedrijven’, die machines/ bemanning leveren om ‘het groen te temmen’; 
    het is mij namelijk opgevallen, dat er 4 machines, gedurende 2 volle dagen, bezig zijn geweest om ‘het manshoge onkruid’ te korten, elders te storten en met vrachtwagens 
    af te voeren; bovendien liepen die machines ook keer op keer vast. 
    Rekening? BURGERS.
6. Ook hebben gedurende 2 dagen, in De Mars twee (veeg)machines moeten rondrijden om: 
    het (vele) onkruid tussen de straatstenen en in de stoepranden te verwijderen; 
    dat zal niet gratis zijn. 
    De bloeiende aren van het hoog opgaand onkruid zijn de boosdoeners, maar de heer Daandels is daarvan ‘de aanstichter’, 
    omdat hij zich, met zijn gevoerd groenbeleid,dit (waarschijnlijk) niet heeft gerealiseerd. 
    Zijn die extra toegezegde 110.000 Euro (zie De Maasdriehoek van november 2016) voor het Openbaar Groen nu (al) opgesoupeerd?  
7. Ik zou nog eens het volgende willen aanbevelen:
    
    1. Nodig eens voor een lezing uit: ‘De voorzitter/bestuurslid van de Vlinderstichting’.
    2. De voorzitter/bestuurslid van de ‘Vereniging van Bijenhouders’
    3. Een landbouwer over ‘zodenvorming’.
8. Ik heb onlangs een (ervaren) medewerker-groen van het bedrijf EBBEN BV. te Beers, uitgenodigd om eens aan het Noordeinde het groen waar te nemen/op te nemen 
    en er vanuit zijn kennis en kunde, uitspraken over te doen. 
    Ook hij was het eens met de voorzitter van de Vlinderstichting: ‘Wie zaait zal oogsten………’.
9. Welk een inspanning moet ‘een groenwerker’ zich getroosten om een ‘instap/uitstapstrook’ correct te maaien? 
    Is er geen sprake van willekeur m.b.t. waar/wat men niet dan wel maait?
    Of is er onderhand sprake van: ‘Burgertje pesten’? Wie zijn mond open doet………wordt afgestraft.        
10. Met mij, zijn er zestig burgers in De Mars, die mij, eind 2016 nazeiden, per handtekening op briefpapier, dat het ‘zo niet langer kan’; 
      op de buurtsite, heeft nog eens onlangs een tiental mensen blijk gegeven, 
      dat men zich ‘groen en geel ergert’ aan de staat van het groen in grave/de Zittert; 
      RAADSLEDEN, DOE ER WAT AAN; DOORBREEK DE ONVERSCHILLIGHEID; 
      U KUNT HET VERSCHIL MAKEN.
Met vriendelijke groeten,
Harry C.A. Daudt                                                          

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: