Facebook: Trots Liberaal reageert op brief van de provincie.

Grave 7 september 2017
Geachte heer Scheffer,
Ik ben onaangenaam getroffen door het schrijven van de brief inzake de mogelijke herindeling in het Land v Cuijk en het daaropvolgende persbericht.
Ik vind het schrijven van de brief en het persbericht een grove inmenging in het lopende proces. Temeer daar het rapport van Beerenschot aan alle kanten rammelt en mij  en ook een groot aantal anderen niet overtuigd. 
Uit alles blijkt dat het rapport van Beerenschot is opgesteld vanuit de visie van dat bureau dat herindeling de beste manier is  om een grote gemeente in het Land van Cuijk te vormen.
In het rapport is nog geen begin van een bewijs gegeven waarom andere vormen of samenwerkingsvormen niet zouden werken en daarbij ook kosten besparend zijn. Althans zij zijn niet in het rapport besproken de simpele constatering dat deze vormen duurder zouden zijn en niet werken is nergens met feiten onderbouwd. Alle rapporten van de Vereniging  Nederlandse Gemeenten  tonen aan dat herindeling tot hogere kosten zal leiden en dat de bureaucratie toeneemt.
Dat dhr.vd Velden de brief schrijft die hij heeft geschreven is logische wanneer er een dergelijk rapport wordt geproduceerd.
Het heeft mij en vele anderen niet overtuigd  in tegendeel, de actie, brief en persbericht, zoals nu door de provincie gevoerd  zal mij zeker niet van mening doen veranderen.
Wat mij ondermeer tegenstaat is dat dhr. vd Velden geen enkel idee heeft van de mening  vande inwoners van het Land van Cuijk
De raden van de respectieve gemeenten die het betreft beslissen en Niet de provincie.
Trots Liberaal 
Theo Reijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: