De Zaklantaarn van Keerpunt 2010 heeft zijn werk gedaan: Gelderlander en politiek trekken gezamenlijk op!

Actie Grave om windmolens bij Nederasselt te voorkomen

Windmolens in de uiterwaarden van de Maas tussen Nederasselt en Overasselt, in Grave moeten ze er niet aan denken. ,,Wij zijn voor duurzaamheid, maar niet op deze plek.”
Lèon Kamps van de Graafse raadsfractie VPGrave vond gisteravond de voltallige gemeenteraad aan zijn zijde toen hij vroeg alles in het werk te stellen om de gewraakte windmolens aan de overzijde van de Maas bij Grave te voorkomen.
Twee weken geleden maakte deze krant bekend dat er bij het bedrijf De Wolff Nederland Windenergie uit Heerenveen plannen zijn om in de uiterwaarden, aan de noordzijde van de Maas drie tot vijf windmolens te plaatsen. In Grave wist op dat moment niemand van iets.
Wethouder Eric Daandels liet gisteravond weten dat er inmiddels contact is geweest met de collega’s aan de overzijde van de Maas. ,,We hebben laten weten dat we die horizonvervuiling niet zien zitten”, aldus Daandels.
Kamps: ,,We hebben begrepen dat ze ook in de gemeente Heumen niet blij zijn met deze ontwikkelingen. Zie dit als een steun in de rug voor de gemeenteraad aan de overkant. Dat past als je een goede buurman wilt zijn.”
‘Plaatsing van windmolens tegenover het historisch centrum van Grave ter plaatste van het kroonwerk De Coehoorn of in de nabijheid daarvan onherstelbare schade toebrengt aan de beleving van de weidsheid ter plaatse’, staat in de motie van de twee fracties die tijdens de raadsvergadering ingebracht zal worden. ,,We hopen alle partijen mee te krijgen”, zei Lèon Kamps van VPGrave enkele uren voor het inbrengen van de motie.
Volgens Kamps zijn er mogelijkheden voor duurzame energie: ,,Zoals een waterkrachtcentral bij de stuw of zonne-energie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: