De Gelderlander: ingezonden brief van Wil Baaijens.

Foto-archief: Wil in gesprek met de Gelderlander journalist Frank Houtappels

Herindeling

@Redactie

‘Dissident Litjens volgde gevoel’, zo kopte de Maaslandeditie van De Gelderlander op 22 september.

‘Woensdagavond op het voorstel voor herindeling stemde Ben Litjens tegen. Haast alle aanwezigen in de raadszaal vielen van verbazing van hun stoel’, zo valt in het krantenbericht te lezen.
Ik was bij de betreffende raadsvergadering aanwezig maar ik kan me niet herinneren dat Litjens voor of tegen herindeling gestemd zou hebben. Wel stemde hij voor een motie van de LPG, VVD en Trots Liberaal om de burgers via een referendum te raadplegen over zelfstandigheid, samenwerking of herindelen. Het CDA, VPGrave en Keerpunt stemden tegen. Ben Litjens als raadslid van Keerpunt stemde echter voor deze motie.
In de grondwet staat dat raadsleden moeten stemmen ‘zonder last’. Stemmen zonder last betekent dat een raadslid zich niet mag laten verplichten om in een stemming een bepaald (partij)standpunt in te nemen. Een raadslid moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.
De gedachte achter dit beginsel is dat een raadslid bij het komen tot een politieke keuze zich niet mag laten leiden of binden door aan hem opgelegde deelbelangen, van wie dan ook, maar door het algemeen belang. Wat dat algemeen belang inhoudt, zal aan de hand van argumenten in het publieke debat, of te wel de openbare raads- en commissievergaderingen, duidelijk moeten worden. Niet in achterkamertjes, zoals dat mores is in de Graafse lokale democratie.
Zoals ik de raadsvergadering van 22 september heb beleefd, was er in de Graafse gemeenteraad geen duidelijk afgetekende meerderheid voor herindeling of fusie. De motie tot het houden van een referendum was naar mijn mening dan ook heel legitiem en past binnen het moderne politieke denken waarin referenda een aanvulling, geen vervanging, op de huidige representatieve democratie kan zijn.
Ben Litjens heeft de moed gehad tijdens het publieke debat af te wijken van het standpunt van zijn fractiegenoten binnen Keerpunt. Hij koos in het raadsdebat voor een referendum over een heikele politieke kwestie die ingrijpend is voor Grave. Niet voor of tegen herindeling, zoals De Gelderlander schrijft. Die keuze wil Litjens nou juist aan de Graafs burgers laten. Wat mij betreft: Petje af voor Litjens. Hadden we maar meer van zulke raadsleden.
Wil Baaijens, Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: