ARENA: ingezonden brief LPG.INGEZONDEN

LPG Grave wil inwoners betrekken bij toekomst van Grave

4-9-2017 om 20:45 Door LPG Grave 

De Lokale Partij Grave stelt voor om het besluit met betrekking tot de samenwerking in het Land van Cuijk op te schorten.

We hebben daarvoor de volgende redenen:

– Het onderzoek dat gedaan is door Berenschot voor een “Bestuurlijke Toekomst Land van Cuijk”, biedt ons onvoldoende basis om een goed besluit te nemen over de toekomst van de gemeente Grave.

– Wij vinden dat ieder gekozen raadslid (volksvertegenwoordiger) voor deze ingrijpende en onomkeerbare beslissing de juiste onderbouwing en argumenten nodig heeft om een gefundeerd besluit te nemen dat gebaseerd moet zijn op feitelijkheden en juiste informatie, en niet op meningen van een enkeling.
– De opdracht is door Berenschot niet juist uitgevoerd:
* Er worden geen innovatieve vormen van samenwerking genoemd. Ondanks het feit dat dit duidelijk in de opdracht staat. Het gehele onderzoek en rapport is geschreven en opgebouwd in de richting van herindeling. Een doelredenering dus. Dit is jammer voor de discussie die zou moeten gaan over hoe wij het beste kunnen samenwerken in het Land van Cuijk, voor onze inwoners, in plaats van uitsluitend over de vorm: herindeling of zelfstandigheid. Voor de Lokale Partij Grave staat hierbij voorop dat de uitkomsten goed moeten zijn voor de inwoners van onze gemeente.
* Er zijn voor de overige gemeenten geen bestuurskrachtonderzoeken uitgevoerd, alleen maar scans, gebaseerd vooral op meningen en gevoelens van slechts enkele personen. Het bereik van het onderzoek is minder dan een half procent van de inwoners. De aannames die met deze inbreng zijn gedaan hadden nooit als voldongen feiten mogen worden opgenomen in het rapport. Dit druist in tegen iedere kwaliteitsstandaard horende bij een goed bestuurskrachtonderzoek. Zeker gezien de consequenties die men aan dit onderzoek wil verbinden (herindeling).
* Dit biedt ons absoluut geen enkele basis om een dergelijke onomkeerbare beslissing te nemen. Als raadslid ben je gekozen om beslissingen te nemen voor het besturen van de gemeente. Bij een beslissing van deze omvang, waar het niet gaat over het besturen van de gemeente maar over het opheffen van de gemeente, dienen de inwoners te allen tijde  worden bevraagd naar hun mening. De inwoners zijn nog niet geïnformeerd over dit voorstel en de consequenties die dit kan hebben voor de gemeente Grave. Laat staan dat de inwoners al gevraagd is naar wat zij ervan vinden. Om het de inwoners mogelijk te maken hierover een rationele antwoord te geven, is het nodig dat zij op de juiste manier de juiste informatie krijgen over hoe de gemeente Grave er nu voor staat en wat er nodig is in de toekomst, zodat de gemeente Grave een gemeente blijft waar het goed (samen)wonen, (samen)leven, (samen)opgroeien en (samen)werken is.
* Dit rapport is vlak voor de zomervakantie naar de raden in het Land van Cuijk gestuurd, met de mededeling dit in de tuin bij een flesje te lezen. En daarna een oordeel te vellen, zonder het fatsoenlijk kunnen raadplegen van de burgers van de gemeente Grave.

Saillant feit is dat de uitkomsten van het rapport over de bestuurskracht van Grave door Partner en Pröpper tot geheel andere conclusies leiden.
Rick Joosten

Fractievoorzitter Lokale Partij Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: