Tango naar Wisseveld? Besluit uit openbare besluitenlijst college.

Nadat de mist was opgetrokken kon ik deze foto’s vanuit de hotelkamer van Catharinahof maken. Het terrein van Maertens, waar de Tango komt, ligt achter waar de camper staat. Dichtbij de plek waar de nieuwe rotonde moet komen. 

Principebesluit locatie Tango op bedrijventerrein Wisseveld.

Samenvattend ambtelijk advies:
Het college heeft op 11 april 2017 besloten in principe mee te willen werken aan de verplaatsing van de Tango te Velp naar een
locatie op bedrijventerrein Wisseveld. Aan de Tango is gevraagd binnen het zoekgebied ten noorden van de geplande rotonde
(Industriestraat-Arnoud van Gelderweg) een locatie nader uit te werken. De uitgewerkte locatie wordt in principe en onder
voorwaarden als ruimtelijk aanvaardbaar beschouwd door het college.
Besluit college:
In principe en onder voorwaarde planologische medewerking te verlenen aan de locatie direct naast de geplande rotonde op
bedrijventerrein Wisseveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: