Raadsvragen Keerpunt 2010 over reactie op rapport Berenschot.

De Keerpunt 2010 fractie was voltallig aanwezig.

Onze burgemeester en de twee wethouders van buiten schitterden door afwezigheid!!
 

In de Graafsche Courant van 29 augustus j.l.
staat een artikel


   ‘Rapport fusie onvolledig en 

   vooringenomen’.  
   Dit heeft betrekking op de rapportage:
Beoordeling onderzoek ‘Bestuurlijke toekomst Land van Cuijk‘ en  Advies voor vervolgtraject vanuit het perspectief van Grave. 

  • Wie heeft opdracht gegeven tot plaatsing van dit artikel?

  • Is dit rapport openbaar? 

  • Wie heeft aan het bureau Partners + Pröpper opdracht gegeven voor deze rapportage? 

  • Wat en voor wie zijn de kosten van dit aanvullend onderzoek + rapportage? 

  • Waarom is de raad niet gevraagd en geïnformeerd over het voornemen om aan Partners + Pröpper een aanvullend rapport met advies voor vervolgtraject vanuit het perspectief Grave te maken? 
Wij vragen met nadruk om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 
met vriendelijke groeten,  
Nel Schuts, namens fractie Keerpunt 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: