Keerpunt 2010 stelt vragen over de gevraagde reactie van Partners+Propper.

Hennie Bongers stelt namens Keerpunt 2010 vragen over de onverkwikkelijke gang van zaken rond  nader onderzoek over dit rapport. De  aangekondigde raadsvergadering, die in dit artikel genoemd wordt, is inmiddels gecanceld. Vanavond horen we, in de Cuijkse schouwburg waarschijnlijk meer over deze Graafse actie.


“Rapport fusie onvolledig en vooringenomen”
Grave 

De gemeente Grave heeft het bureau Partners+Propper opdracht gegeven eens goed te kijken naar het rapport van Berenschot. Dit adviesbureau stuurt aan op een megafusie van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk.
Partners+Propper haalt het rapport van Berenschot onderuit. Het door Grave ingehuurde bureau vindt het rapport onhelder en niet goed onderbouwd. Waardoor de gemeenteraden geen goed besluit kunnen nemen over de toekomst. Partners+Propper adviseert het college het besluit uit te stellen. Eerst 
moet er een betere analyse komen van de situatie in het Land van Cuijk. Met meer en betere uitgewerkte keuzeopties. Op 12 september houdt Grave een extra raadsvergadering. 
Berenschot krijgt het verwijt te veel oog te hebben voor structuren. Terwijl juist mensen, goede persoonlijke verhoudingen en werkwijzen bepalend zijn voor succes.
De conclusie van Berenschot, dat de bestuurskracht in het Land van Cuijk onvoldoende is, is niet goed onderbouwd vindt Partners+Propper. De beoordeling steunt op indrukken en beelden. Dat Berenschot aanstuurt op een megafusie wordt afgedaan als “een vooringenomen opstelling”. “Het rapport sorteert te veel op de bekende oplossing van schaalvergroting”, oordeelt Partners+Propper. “Alternatieven zonder schaalvergroting worden zonder 
deugdelijke onderbouwing terzijde geschoven”.
N.a.v. dit bericht in de Graafsch Courant stelt Keerpunt 2010 de volgende kritische vragen:
  • Wie heeft deze opdracht  gegeven?
  • Hoeveel heeft  het opstellen van dit rapport gekost?
  • Wie dit bericht heeft geplaatst?
Noot van de webmaster: 


De raad heeft dit niet afgesproken en heeft de opdracht niet gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: