Foutje in de Graafse besluitenlijst van B&W. Snel hersteld.

5.

Ontwikkeling
H.A.W.M. Daandels

18juli 2017

Vaststelling bestemmingsplan Woningen Beerschemaasweg 55 te Escharen (ongewijzigd).

Samenvattend ambtelijk advies:

Het agrarische bedrijf ter plaatse van Beerschemaasweg 55 te Escharen stopt met de bedrijfsactiviteiten. De aanvrager (eigenaar
Beerschemaasweg 55) heeft verzocht om de bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning en na sloop van een deel van de
agrarische bebouwing drie vrijstaande woningen te mogen bouwen.
De aanvrager heeft het bestemmingsplan ‘Woningen Beerschemaasweg 55 te Escharen’ opgesteld. Het bestemmingsplan heeft als
voorontwerp en als ontwerp ter inzage gelegen en er is alleen een zienswijze van het Waterschap Aa en Maas ontvangen. Aan de
zienswijze is tegemoetgekomen, zonder het bestemmingsplan te hoeven aanpassen. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd
worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit college:

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien een anterieure overeenkomst is gesloten.

  2. Vast te stellen het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Woningen

    Beerschemaasweg 55 te Escharen. 

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk
Vergadering:
Aanwezigen:
Afwezigen:
18 juli 2017

Burgemeester W.A.G. Hillenaar, wethouders, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel, secretaris R.H.M.A. Rongen
Wethouders G.M.P. Stoffels, B.P.F. Claassen
Nrs., Afd. en Poho

3 ADV/C/17/03128
Z/C/16/38280

Secretaris
W.A.G. Hillenaar
18juli 2017
Onderwerp en besluit

Uitnodigingen d.d. 18 juli 2017

1. Stg Ondernemersprijs: Bekendmaking genomineerden 2017, woensdag 19 juli 2017 om 16.00 uur te Beugen
2. Startsein Cuijkse Scootmobieltocht, zaterdag 12 augustus 2017 om 13.00 uur te Cuijk
3. AgriFood Capital: Tweedaags programma Dutch Agrifood regions meet in Brussels, dinsdag 10 en woensdag 11 oktober 2017 te Brussel
4. Stg PION: Indië-Herdenking, maandag 14 augustus 2017 van 19.30-21.00 uur te Nijmegen

1. Voor kennisgeving aangenomen.
2. Wethouder Nielen al hierbij aanwezig zijn.
3. Wethouder Jilisen zal hierbij aanwezig zijn.
4. Voor kennisgeving aangenomen.

page1image20128
page1image20712
page1image21304
page1image21464
page1image22264

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: