Raadsvergadering op 4 juli 2017.

              – O        Opening en trekking stemmingscijfer

     De voorzitter opent
de vergadering.
     Enkele minuten te
laat begint de vergadering.
    
2 – Vaststellen agenda
     Amendementen
aangekondigd.
     Agendapunt 20 wordt afgevoerd.
3 – Algemeen spreekrecht
     6 insprekers
          
1.  
Meneer
de Lier
Over 3
woningen aan de Hanenstraat.
Gemeente  doet een beetje verstoppertje. Ik hoop op een
wijs besluit.
2.  
Leonie
Janssen
Over
langdurig proces over woningen Hanenstraat.
Jammer dat het vanavond niet behandeld wordt. 12 jaar
aan gewerkt. Betreuren dat er vanavond geen beslissing wordt genomen.
3.  
Inspreker
over verkeersveiligheid Brede School Oost.
Bestaan
sprookjes echt?
450
schoolgaande kinderen moeten een weg zoeken door de verkeersjungle. 150 auto’s
moeten extra naar ingang Visioterrein. Vanaf 2018 kan iedereen zich bij de
wethouder voor cursus verkeersopvoeding opgeven. Gaat de raad een front vormen?
Geef meer geld uit. Applaus.
4.  
Heer
Hammen.
Veel
vragen gesteld tijdens de Informatieavonden over verkeersveiligheid Brede School oost. Geen opdracht gegeven voor verkeersveiligheid onderzoek. Geen draagvlak bij
klankbordgroep. Te duur. Niemand is het er mee eens. Nieuwe fiets/voetbrug. Een
voor de hand liggende oplossing. Geen zorgvuldig proces. Met zijn allen op
verkeerde been gezet. Tunnelvisie..wat je er in stopt komt er ook weer uit.
Conclusie: geen afgewogen oordeel. Kom over die brug. Applaus.
5.  
Heer
van de Lockant.
Boomteeltbestemmingsplan.
Bomen zijn longen van onze omgeving. Boomteeltmogelijkheden moeten behouden
blijven.
6.  
Heer
Ebben.
Als vluchteling naar
Grave uitgeweken. In Cuijk werden we ooit beperkt. Alles boven 1.75 meter is
vergunningsplichtig. Laanboomteelt wordt belemmerd. Project MH17 300 bomen
geschonken. Op Graafse bodem wortel geschoten. Nieuwe locaties vergunningen
aanvragen i.v.m. vruchtwisseling. Onduidelijke richtlijnen. Veel succes met uw
beslissing.
7. Mevrouw
van Lieshout.
Omgevingsvergunning fietspad. Bezwaarschriften komen er aan.
Opnieuw afwegingen maken. Niet behandelen. In november behandelen. Kies voor de
brug. Ouders kiezen straks
misschien wel voor de Raamdonk en de Ester.
4. Vragen
Jacques van Geest:

Prinsenstal. Kontakt met
Wijkraad Binnenstad. Hoogbouw blijft bestaan. Buro West 8 moet hier uitspraken
over doen. Heeft supervisie over majeur projecten.

Eric Daandels: Locatie is
verkocht. Plan voorgelegd aan West 8.
         Plan wordt ook aan college voorgelegd.
Zorgen over hoogbouw heeft college ook. Contouren discussie is nooit geweest
zegt Jacques van Geest.
Astrid
Bannink
: campers in de zomerdag. 
Omgeving van de Venne gesproken?
Autovrij Maaskade/Maasstraat.
Daandels:
Autovrij
maken van Maasstraat/Maaskade. Er komt een plan van ondernemers.
Vennedaal.Gesproken met bewoners en
omwonenden
:
Met
investeerder en eigenaar gaan spreken.
Rick Joosten: claim Attero. 
Daandels: blij met uitspraak rechter.
Litjens:
Stand overleg Scheepswerf.
Lovendaalsingel.
Leegstand winkels: Keerpunt 2010 kan belangen behartigen terwijl LPG slaapt.
Daandels:
Met
elkaar gesproken over scheepswerf. Deze week.
Nel
Schuts:
vragen gesteld over ongeluk bij de Stuw. 
Burgemeester: Ben bijgesproken. Feitencheck.
Bestuurlijk overleg 13 juli. Rijkswaterstaat. Landelijk onderzoek duurt een
jaar.
Hennie Bongers:
trottoir ook gaan maaien? Niet alleen gazon maaien. Daniels: Onderhoud vindt binnen de
kaders van de raad plaats.
Bongers:
dat kader is niet wat we willen.
 5 – Ingekomen stukken en
mededelingen
Litjens: bedanken voor snelle actie van BOA en burgemeester om
30 campers te laten staan. Goed voor de Horeca.
Bongers: er komt een werkbijeenkomst onder zijn voorzitterschap van de  Werkgroep Lokale Democratie.
6 – vaststelling
besluitenlijsten van 16 mei en 30 mei 2017
Nel Schuts: detailhandelsvisie is
nimmer in de raad noch in het college behandeld. Heeft dat gevolgen voor de
motie?
Bongers: geen gevolgen?
Voorzitter: ik kan het niet leuker
maken. Anderen kunnen vinden dat juist is wat ze schreven.
7 – Suppletie uitkering Gemeentefonds bommenregeling
herinrichting voormalige vestinggracht G.W. Lovendaalsingel
8 – Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Bestuurscommissie Afval

9 – Wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

10 – Jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant
Stemverklaring Ben Litjens: tegen.

11 – Jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenbegroting
2019-2021 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) Litjens: tegen

12 – Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant

13 – Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost Litjens: tegen nimmer
inhoudelijke discussie plaats.

14 – Jaarstukken2016 en begroting 2018 van de Regionale
Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN)

15 – Begroting 2018 en jaarrekening 2016 GR KCV Regiotaxi
Brabant Noordoost

16 – Jaarstukken 2016 en Programmabegroting 2018-2021
werkorganisatie CGM
19 – Verkeersonderzoek
naar veilige routes naar de Brede School Oost
Kamps: amendement. Besluiten
school zijn onomkeerbaar.  Probleem bij
de raad neergelegd. VPGrave probleem terugleggen bij het college.
Spreiding verkeersstromen. Nieuw te bouwen fiets- en voetbrug.
Anderhalf miljoen uitgeven aan zichtbaar Historisch Grave. Put niet dempen als
het kalf verdronken is. Voorstel is een uitdaging. 910.000 euro uitgeven.
Smulders: voor de vakantie
behandeld is wel prettig. Veiligheid moet voorop staan. Hoogst ongewenst drukte
bij de Stoofbrug.
Goed onderzoek route vier. Later opnieuw voorstellen.Op 26
september voorstel college.
Mevrouw Bannink
We zijn zelf nog eens gaan kijken. Parallel fiets- en voetpad
Jan Luijkenstraat. Brengen we in als nieuwe oplossing.
Hennie Bongers:
Kostenaspect zorgde voor prioritering. Keerpunt 2010
Regelmatig laten informeren. Betere spreiding. Monitoring straks
na realisering. Brug kan voor de helft. Wie gaat de school bouwen.
Litjens: tegen huidig collegevoorstel. Bewoners kunnen zich
vinden in het amendement.
Rob Bannink:
Tunnelvisie. Opvoeden van ouders. Kortste weg wordt gekozen.
Voorstel van de agenda halen. Amendement. Veel euro’s beschikbaar stellen. Gaan
we op West 8 wachten?
Ben Litjens: het kan voor de helft.
Kamps: geen afbreuk aan vesting
werken. Plaats van de brug.
Uitstellen. Nieuw voorstel LPG.
Voorstel van de agenda halen. Nader onderzoek nieuwe voorstellen.
CDA: alle 5 adviezen
opvolgen. Brug over de Raam biedt mogelijkheid om gebied te ontsluiten.
Joon:
Antwoord op vraag Hennie Bongers.
Bouwer uit Dodewaard.
10 minuten schorsen.
Smulders: insteek nu om
drie besluiten te nemen.
Raadsvoorstel 1d uit voorstel
halen
Route 4 uitwerken.
Onderzoeken naar voorstel
LPG.
Uitstel tot 26 september.
Brede benadering. Visio terrein. En plannen West 8
meenemen.
Door wie ingediend?
Trots
Andere sluiten zich
daarbij aan.

Bannink: bedrag? Positief
ABC.
Jacques van Geest:
onderzoek naar mogelijkheid en de kosten om integrale afweging te doen.
Smulders: twee
voetbruggen 120.000 euro. Op andere plek leggen. Antwoord op Bannink.
Nu 180.000 euro
beschikbaar stellen
.
Bongers: laten we het
over de bedoeling hebben. Raming.
Mevrouw Bannink: uw eigen
wethouder meneer Bannink reageren.
Joon: jammer dat u het
uitstelt. Proces goed doorlopen.
Geld onderzoek. 15
augustus college. Ik ben op vakantie in buitenland. Bedrag: lastig om uit duim
te zuigen.
Van Geest: dat het geld
kost is helder en is niet nieuw.
Joon: groot gaswerk.
Derde termijn.

Mevrouw Bannink: lastig.
LPG trekt amendement in.
7 november te laat???
Niet in de knoei komen in
de zomer.
Bannink: vertraging.
Starten met A,B en C.
Jacques van Geest: ruime
meerderheid als Bannink niet meedoet.
Joosten: in september
moet lukken.
235.000 euro.
Nel Schuts: nieuw pad ook
erbij.
Voorzitter: Bedrag:
235.000 euro.
Kamps: Spreiding van het
verkeer
Litjens: een duiker
neerleggen is goedkoper.

Voor: unaniem

Voor gewijzigde voorstel:
unaniem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: