Peter van de Velden adviseert: twee toepasbare scenario’s voor de vorming van een gemeente Land van Cuijk.


Burgemeester Hillenaar van Cuijk, gedeputeerde Pauli en de commissaris van de Koning van der Donk maakten die start ook mee.


Jaren geleden maakte ik deze foto bij de start van het provinciaal programma  KRACHTIG BESTUUR” inBrabant”

Mijn advies

Berenschot schetst in haar rapportage twee toepasbare scenario’s voor de toekomst. Het perspectief voor beide scenario’s is de vorming van een gemeente Land van Cuijk. Gezien de agenda van het Land van Cuijk zijn de gemeenschappen en het gebied hier het beste mee gediend. In het scenario “Stip op de horizon” stellen de raden een definitief besluit hierover uit tot september 2020, maar worden onderwijl al stevige stappen gezet in het creëren van een Regio-agenda en bijbehorende gouvernance in de vorm van een Regiobestuur. in het scenario “Nu doorpakken” nemen de raden een richtinggevend besluit waarin de vorming van een nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2023 uitgangspunt is.
Beide scenario’s hebben een gelijkluidend lonkend perspectief; de vorming van een nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stappen er naar toe verschillen in aard, in tempo en in verstrekkendheid. Het is aan u om te bepalen welk traject het meest effectief is en tevens het meest haalbaar. Wat is de maximale rek in hoe ver u en uw raad kunnen gaan?
Vanuit mijn bestuurlijke ervaring en mijn betrokkenheid bij het Land van Cuijk wil ik u hierbij wel een advies meegeven. Hoewel beide scenario’s hetzelfde einddoel hebben, bewandelt u met het scenario “Stip op de horizon” 
mijn inziens, een omweg. Het scenariobiedt ruimte voor koerswijzigingen. Of het daadwerken;ijk leidt tot het beoogde resultaat – een gemeente Land van Cuijk in de periode 2023 -2025 – is daarmee enigszins ongewis. Tevens is het een construct dat zal leiden tot veel bestuurlijke en ambtelijke drukte, iets waar velen van jullie mij hebben gezegd voor te willen waken.
Mijn advies luidt dan ook: gebruik het momentum dat u als gemeenteraden samen hebt gecreëerd om nu door te pakken. Sla – vanuit kracht en eigen verantwoordelijkheid – de handen ineen en geef samen vorm en inhoud aan een krachtige gemeente Land van Cuijk, volgens het scenario “Nu doorpakken”‘.
De combinatie “herindeling met schaalverkleining” acht ik voor het Land van Cuijk van cruciaal belang. U heeft veerkrachtige gemeenschappen met elk een eigen karakter en eigen wensen en ideeen . Deze enorme kracht moet u koesteren. Uit mijn gesprekken met u blijkt dat uw betrokkenheid bij deze kernen groot is.De innovatie van de samenwerkingsvorm zou mijns inziens dan ook op het punt van kernen-democratie moeten zitten. Een nieuwe gemeente biedt de gel;eenheid om deze kernen-democratie samen met uw inwoners vorm te geven. Verschillende voorbeelden van hoe dit elders in het land wordt opgepakt, worden in de rapportage geschetst. Het Land van Cuijk, met haar 34 kernen (en een stad; webmaster) en haar sterke gemeenschappen, is bij uitstek een regio waarin vormen van schaalverkleining kunnen floreren. Het is dus mijn nadrukkelijk adviOpes om hier in de periode na 20 september 2017 stevig op in te zetten.
Vervolgstappen

Op 30 augustus zal Berenschot haar rapport en ik mijn advies toelichten tijdens de gezamenlijke raadsconferentie. Er is dan uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen. Na deze bijeenkomst zal Berenschot de eindrapportage opmaken, deze zal in definitieve vorm begin september beschikbaar zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: