Wat me opviel in de Kadernota 2. 120.000 euro voor vergoeding raadsleden.

Vergoeding raadsleden


Vanaf 2004 is het budget voor de vergoedingen voor raadsleden bevroren gebleven, omdat binnen het product Raad en Raadscommissies telkens voldoende ruimte was om de overschrijding te dekken. Zuiver geredeneerd is dit niet de correcte wijze van begroten, omdat uitgegaan moet worden van geschatte bedragen die zo dicht mogelijk de werkelijkheid benaderen. Daarom is voor 2018 en volgende jaren structureel 30.000,00 euro nodig om de uitgaven voor Raad en Commissievergoedingen te dekken.

Totaal: 120.000 euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: