Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de vergadering van de Raadscommissie Inwoners en bestuur op 20 juni 2017

Betreft Agendapunt 2a: Verkeersonderzoek naar veilige routes naar de Brede School Oost
Dit rapport geeft goed weer wat ik de Graafsche bestuursziekte noem: Met enthousiasme een dom besluit nemen en achteraf de rekening presenteren.
Het College heeft de gemeenteraad namelijk voorgehouden, dat wij met de bouw van een nieuwe Brede School Oost op het Visioterrein 1 miljoen euro zouden uitsparen dus 1 miljoen zouden verdienen.
In de raadscommissie Ruimte heb ik al eerder vraagtekens gezet bij de gekozen oplossing.
Nu staat zwart op wit, dat aanpassing van de routes naar de nieuwe school € 600.000,- gaat kosten.
De veiligste oplossing zou niet € 600.000,- maar  nog ruim € 400.000,- meer moeten kosten, zodat wij dan weer terug zijn bij 1 miljoen extra verkeerskosten en de berekende verdienste van 1 miljoen feitelijk “nul” verdienste is.
Heroverweging van het schoolbesluit zou ook een optie moeten zijn, die echter in het College voorstel niet wordt genoemd.
Ik betwijfel of met een uitgave van € 600.000,-, die niet geraamd was bij de schoolkosten, de laatste uitgave voor de veiligheid van onze kinderen zal zijn.
Zo lees ik dat de jongeren, die naar het Merlet College fietsen gebruik moeten gaan maken van hetzelfde fietspad alwaar de kleintjes naar de nieuwe lagere school  Oost gebruik van moeten maken maar dan in tegenovergestelde richting.
Heeft iemand wel eens gezien hoeveel ruimte jongeren claimen op een fietspad. Ik wel namelijk het hele fietspad. Grote en kleinere jongeren tegen elkaar laten in laten fietsen vraagt op sterke problemen.
Het College erkent dat niet gekozen is voor de veiligste oplossing.
Dat is niet mijn keuze. 
Ik wil een veilige oplossing en deze oplossing biedt het huidige voorstel niet. Ik stem derhalve tegen dit plan. 
Ik begrijp nu ook beter waarom geprobeerd wordt om allerlei verkeer van de provinciale weg via de St. Elisabethstraat te weren.
Verkeersbureau Kragten heeft in mijn ogen tezamen met de ouders en inwoners een prima rapport opgesteld. De gepresenteerde kosten van € 15.000,- vind ik volledig verantwoord.
Ik vertrouw er op dat dit bedrag niet zal worden overschreden, omdat daarover niets door het College wordt gezegd. Maar ik betwijfel of zo’n rapport niet meer kost.
Kan hierover meer duidelijkheid door het College gegeven worden?
B-stuk
Betreft Agendapunt 3: Vragen
vraag 1;
Vorig jaar werden leegstaande winkels in Grave tijdelijk ingevuld voor verschillend aanbod, zodat er een dynamischer geheel ontstaat.
Gaat dit ook in dit jaar gebeuren?
Vraag 2:

Inwoner de heer Daudt vraagt in diverse media aandacht voor het grasmaaien.
Hij krijgt als antwoord van de gemeente dat dit een zaak is voor de gemeenteraad.
Ik tref echter geen voorstel aan. Kan hierover duidelijkheid komen?
Als de gemeente het door de heer Daudt gevraagde gras maaien ter plaatse afwijst mag dan een particulier of een bedrijf dit dan zonder toestemming van de gemeente ter plaatse doen?
Betreft Agendapunt 6: Plan van aanpak transformatie jeugdhulp
Dit voorstel is door een warhoofd opgesteld. Het is een en al kretologie.
Ik verzoek het College met een aangepast voorstel te komen van 1 A-4tje tekst, waarin wordt gezegd wat nu het probleem is en wat de oplossing is.
Jeugdhulp is belangrijk en is een continue proces, omdat er steeds nieuwe jeugd komt. 
Een duurzame aanpak blijft noodzakelijk maar geen haasje over beleid.
B-stuk
Betreft Agendapunt 8: Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Ik ben akkoord met dit voorstel.

Verder merk ik op dat deze gemeenschappelijk regeling bij uitzondering heel goed functioneert.

Nagenoeg alle gemeenschappelijke regelingen, waaraan Grave deelneemt presteren ondermaats.
Bij de volgende agendapunten komen zulke regelingen weer aan de orde.
Ik ga daar nu niet telkens opnieuw over beginnen. 
A-stuk
Betreft Agendapunt 9: Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018-2021 werkorganisatie CGM
De geraamde uitgaven worden telkens overschreden en zo ook weer in 2016.
Onze ambtenaren kosten jaarlijks ongeveer € 7 miljoen. De kosten gaan gelukkig wel iets omlaag maar er zijn naar mijn mening nog veel te veel peroneelsleden.
In plaats van 80 tot 90 ambtenaren hebben wij ongveer120 ambtenaren te bekostigen. 
Ik blijf ervan overtuigd, dat meer samenwerking met onze inwoners met een mentaliteit  van problemen proberen op te lossen in plaats van deze te verdiepen zal leiden tot minder kosten voor ambtelijke uitgaven. 
B-stuk
Betreft Agendapunt 10: Jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant
Deze organisatie blijft maar nieuwe taken opzoeken.
Grave betaalt hieraan jaarlijks € 400.000,-. 
Ik blijf bepleiten, dat specialistische zaken op provinciale of landelijke schaal moeten worden behartigd en dat een Graafse bijdrage daaraan van € 50.000,- genoegzaam is, zodat € 350.000,- aan medische concrete zorg en adviezen in Grave beschikbaar is voor nadere discussie in samenspraak met de huisartsenpraktijken.
A-stuk
Betreft Agendapunt 11: Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Kan het College al meer duidelijkheid geven over het scheepsongeluk met de Graafsche stuw en het functioneren daarbij van de Veiligheidsregio? 
Ik heb gelezen dat bij andere veiligheidsregio’s hoge vergoedingen voor interim personeel wordt uitgegeven. Geldt dat ook voor Brabant-Noord? Graag concrete informatie hierover in aantal interims en tegen welke vergoedingen en voor welke functies?
Wat de brandweertaken betreft lees ik dat deze 20 miljoen kosten, waarvan 10 miljoen aan salaris.
Hoeveel betaald personeel werkt daarvoor bij de veiligheidsregio aan brandweerzaken? 
Is een tweede steunpunt alleen  bedoeld voor Adviseurs?
Vroeger hadden wij bij de brandweer in Grave geen fulltime banen? 
Voor alle vrijwilligers staat een vergoedingenpost van € 3,5 miljoen.
Voor materiaal en materieel staat € 1,5 miljoen begroot. Wat koop je daarvoor voor heel Brabant Noord? Alleen iets op de pof. Grave betaalt aan de Veiligheidsregio € 800.000,-. Dat is meer dan de helft wat wordt uitgetrokken voor materiaal en materieel van de totale Veiligheidsregio. Een regio, die 17 gemeenten omvat inclusief Oss en Den Bosch. Waar zijn wij hier mee bezig?
In Londen zag je wat het betekent als een flat in brand vliegt. Dit gebouw was nog geen honderd meter hoog. Een ladderwagen van deze hoogte zag je niet. 
Het is voor de industrie geen probleem om ladderwagens te maken met een uitschuifbare lengte van 100 m.
Hoe staat het met het materieel in onze regio? Heeft onze regio minimaal 2ladderwagens, die de hoogte van al onze flats en andere woongebouwen kunnen bedienen?
Ik vrees van niet met onze € 1,5 miljoen aan materiaal en materieel voor heel Brabant-Noord.
Daarvoor heb je geen 2e steunpunt nodig.
Tenslotte, collega’s raadsleden er wordt ook nog ruim € 10 miljoen uitgegeven aan advieskosten en inspecties. Ook hoofdzakelijk personeelskosten. Bij de volgende begroting zal ik vooraf hiernaar ook meer studie doen. Zoals een ieder kan zien, wordt een raadslid overgoten met cijfers en begrotingen zonder dat enig inzicht in de feitelijke bedrijfsvoeringen wordt gegeven. Van ons raadsleden wordt alleen een ja-knik houding verwacht. Door de omvang van deze samenwerkingsverbanden kunnen  ook gemakkelijk kritische vragen in het zwarte gat verdwijnen. Als ik alle stukken zie dan ontstaat bij bij het gevoel wat ik ook bij Holle Bolle Gijs hoor: “Papier hier”.
B-stuk
Betreft Agendapunt 12: Jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Akkoord met deze stukken. 
Wel ik ik graag meer toelichting over het beleid naar ons archief in Grave. Het is er nog of is het er niet meer maar nog slechts tijdelijk. De raad is duidelijk: Het moet in Grave blijven.
B-stuk
Betreft Agendapunt 13: Jaarverslag 2016 en begroting 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Akkoord met deze stukken.
A-stuk
Betreft Agendapunt 14: Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaters Brabant-Noordoost
Akkoord met deze stukken. 
In Bunschoten is een meisje vermoord. Volgens krantenberichten wordt daarvoor iemand verdacht uit Den Bosch, die al sedert augustus 2016 niet naar school ging. Ik weet dat Den Bosch niet binnen 
ons werkgebied valt. Maar mijn vraag is: Wat is de harde kern van onze probleemjongeren en of probleemouders? 
Ik lees wel een daling, dat waardeer ik, maar waarom lukt dat niet volledig?
Verder ben ik akkoord met deze stukken.
A-stuk
Betreft Agendapunt 15: Jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN)
Akkoord met deze stukken
A-stuk
Betreft Agendapunt 16: Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR KVC Regiotaxi Brabant Noordoost
Akkoord met deze stukken.
A-stuk
Escharen, 20 juni 2017 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: