Louis Sparidans schrijft in de Arena over het rapport van Berenschot.

Ons gemeentebestuur, een ramp?

14-6-2017 om 10:25 Door Louis Sparidans 

‘Het aanzien van de gemeenteraad is afgenomen doordat de raad niet vanzelfsprekend gezaghebbend is, er een nadruk ligt op schandalen, door het grote aantal politieke crises en omdat de raad door complexe regelgeving en regionalisering van gemeentelijke taken problemen niet meer kan oplossen’ aldus de conclusie in een (landelijk uitgebracht) rapport onder de naam ‘Aanzien of Afzien’ .
Ofschoon bovenstaand citaat niet specifiek betrekking heeft op Grave, werd met onze eigen gemeenteraad vorige week nog wel behoorlijk de vloer aangeveegd in de definitieve ‘Nota van Bevindingen’ van bureau Berenschot, dat afgelopen maanden ‘verkenning’ verrichtte in het Land van Cuijk.
Inzake de gemeenteraad van Grave maakt ‘Berenschot’ namelijk melding van onder meer ‘verziekte verhoudingen’ waarbij de raad zeer met zichzelf bezig zou zijn en maar zeer beperkt met wat er daadwerkelijk in de gemeenschap toe doet.
Ook onze burgemeester en de wethouders krijgen er behoorlijk van langs bij ‘Berenschot’: ‘het college van B&W is zeer op zichzelf gericht en is als geheel geen eenheid, zo stellen velen.’
Volgens een onderzoek van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit 2016, zouden voorts van de inwoners van Grave nog slechts 14% (heel) veel vertrouwen hebben in de gemeente. En verder: ‘Grave wordt ervaren als een gemeente waarmee het lastig zaken doen is en als een gemeente die in de regio vaak onzichtbaar en niet aanwezig is.’
Geen ‘leuke’ opmerkingen voor wat Grave betreft. Het is als het ware schrijnend voor ‘ons allemaal’ om dit te moeten lezen. Enkele goede raadsleden niet te na gesproken.
De eerlijkheid gebiedt daarom ook te zeggen dat volgens ‘Berenschot’ niet alles kommer en kwel is in Grave: ‘het bestuurlijk onvermogen tot goede samenwerking leidt overigens niet tot het ontstaan van gigantische vraagstukken of problemen. Grave is een prachtig stadje met een hoogwaardige uitstraling, relatief veel welgestelde inwoners en weinig substantiële maatschappelijke problemen.’ Ook dit laatste mag wel eens gehoord worden.
‘Berenschot’ mag dan een gerenommeerd organisatieadviesbureau zijn, al met al vind ik echter het beeld dat zij van bestuurlijk Grave schetsen iets té somber. Ofschoon ik me wel kan voorstellen dat sommigen het zo ervaren. Voor díegenen gloort er hoop. Volgend jaar, op 21 maart, kunnen we namelijk weer een nieuwe gemeenteraad kiezen. Nieuwe kansen? Of blijven we daarna ‘gewoon’ aanmodderen?
Op donderdagavond 15 juni vergadert de gemeenteraad over het ‘rapport Berenschot’ maar, zoals te verwachten viel, is deze vergadering niet openbaar. Dus geen pers en geen publiek erbij: de bekende doofpotcultuur. Daar horen we dus nooit meer iets van?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: