Keerpunt 2010 en VPGrave komen met een motie om de fietsenstalling bij het Stadskantoor, weer in gebruik te nemen en zo de overlast terug te dringen van rondslingerende fietsen.

                        Motie

Foto: 24 juni 2017 om 14.45 uur.

Trottoir weer bezaaid met fietsen.


Terug om het fietspad te nemen om van de 

Stadhouderslaan naar Catharinahof te gaan

page1image1040

Raadsvergadering 4 juli 2017
Motie: Vreemd aan de orde van de dag. Fietsenstalling bij stadhuis 
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 4 juli 2017 ,

Overwegende dat:
 1. Het ongeveer 10 jaar geleden is dat de fietsenstalling nabij het Stadhuis werd opgeleverd,
 2. Slechts kort sprake is geweest van bewaking van de fietsenstalling omdat de kosten niet in
  verhouding stonden tot de baten,
 3. De fietsenstalling thans tekenen van verloedering begint te vertonen,
 4. De kosten van de fietsenstalling ruim 450.000 Euro waren,
 5. De fietsenstalling als karakteristiek element moet worden gezien bij het ontwerp van het Stadhuis,
 6. In tegenstelling tot een aantal jaar geleden het mogelijk moet zijn onder de groep van mensen die
  een uitkering genieten in het kader van de participatiewet of de groep bewoners van het AZC
  kandidaten te vinden die bereid zijn de fietsenstalling te beheren,
 7. Er blijkens het aantal voor het Stadhuis geparkeerde fietsen te verwachten is dat een bewaakte
  stalling tegen een beperkte prijs zeker gebruikers zal trekken,
 8. Het aantal fietsen dat voor het Stadhuis geparkeerd staat bij volledige benutting van de capaciteit
  van de stalling aanzienlijk zal afnemen.

  Opname afgelopen zaterdag.
  Onkruid overwoekert soms de fietsen.

  Laat de beheerders van de fietsenstalling ook de omgeving
  schoon en onkruidvrij houden.

Draagt het college op:
 1. Er voor zorg te dragen dat binnen drie maanden vanaf heden een werkbare oplossing is
  gevonden voor het beheer van de fietsenstalling bij het Stadhuis,
 2. Hierbij kostenneutraliteit als uitgangspunt te nemen, hetgeen zo veel betekent dat de beheerders
  de baten zelf mogen houden naast hun uitkering,
 3. Met spoed het noodzakelijke onderhoud, dat thans nog goed te overzien is, ter hand te nemen.
BHIC al vertrokken?

En gaat over tot de orde van de dag.

page2image568

Ondertekening en naam:

VPGrave
J.J.E. van Geest  G. Friesen   L.A. Kamps

Fractie Keerpunt 2010 
B.W.A.M. Litjens     H. M.J. Bongers   P.C. Schuts
Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken in de vergadering van 4 juli 2017.
Afhandeling ( in te
vullen door de
raadsgriffier)
Stemverhouding:
Voor:………………………. Fracties:………………..
Tegen:………………………..Fracties:…………………….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: