Gemeente Landgraaf stapt naar de rechter om ervoor te zorgen dat provincie Limburg de gedwongen fusie met gemeente Heerlen stopzet. De gemeente is van mening dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld door de regierol in het herindelingsproces naar zich toe te trekken.

Eind juni dienen twee procedures in één zitting, een bestuursrechtelijke en een voor de civielrechtelijke, meldt De Limburger. Hierin zal gemeente Landgraaf betogen dat het provinciebestuur op oneigenlijke gronden de regie heeft genomen. Het herindelingsproces zou daarom onrechtmatig zijn. Voor de civiele rechter wordt geëist dat Gedeputeerde Staten onmiddellijk stoppen met de voorbereiding van een herindeling waarbij Landgraaf wordt gedwongen.
UReferendumVolgens Landgraaf staat in Europese regels dat voor een herindeling eerst een referendum moet worden gehouden, schrijft De Telegraaf. Eerder deze week ging de gemeenteraad dan ook akkoord met een referendumverordening, die het mogelijk maakt een referendum te houden over de fusie met Heerlen, zowel op initiatief van burgers als van de gemeenteraad zelf. 
DwarsliggerLandgraaf weigert mee te werken aan een herindeling en wil zelfstandig blijven, terwijl Heerlen een fusie tussen beide gemeenten toejuicht. Nadat Landgraaf zelf meerdere pogingen had ondernomen om tot samenwerking te komen in de regio, stemde de meerderheid van de gemeenteraad in januari tegen de herindeling. De Limburgse CDA-gedeputeerde Ger Koopmans trok de regie naar zich toe toen bleek dat Landgraaf dwars lag.