De weg naar school: een lijdensweg??: ARENA

Wij hebben naar de beste oplossing gezocht

28-6-2017 om 06:16 Door Freddy Klooté 

GRAVE – Sinds ruim tien jaar is het ook in de gemeente Grave gebruikelijk om bij nieuw te bouwen scholen uit te gaan van een Brede School. Een gebouw, waarin niet alleen onderwijs wordt gegeven, maar waar ook voor andere instanties een plek is. Kinderdagverblijf, gemeenschapshuis, GGD, jongerencentrum, gymclub, etcetera. Velp mocht het spits afbijten. Mooie school, schitterende omgeving, niet zo heel breed. Daarna volgde Campus West, de deftige naam voor wat in de plannen nog Brede School West heette. Een grondige verbouwing, een tweede school die in hetzelfde gebouw kwam en een samenwerking met Kinderdagverblijf De eerste Stap. ’s Avonds af en toe een koor dat komt repeteren. Verder niet breed. De Brede School Oost, die in dezelfde tijd als de Campus West werd besproken, is er nog steeds niet.

Elf jaar geleden prikte uw verslaggever de eerste tekening daarvoor op het prikbord. Vertraging door een verandering van plaats. Van de ongelukkige plek tegenover de Jumbo, naar de ideale plaats op het Visioterrein. Dan mag het best wat langer duren. Helaas is de eerste steen nog steeds niet gelegd. Reden? De veiligste route die de aanstaande leerlingen van de nieuwe Brede School moeten nemen, kent vele meningen. Maar liefst vijf verschillende routes zijn mogelijk. Dus kwam er een extern bureau aan te pas.
Kinderen op weg naar school doorkruisen wijken, moeten wegen oversteken en ontmoeten andere deelnemers aan het verkeer. Zowel te voet, als op de fiets, of gebracht door ouders, veroorzaakt dat een drukte op de toch al ruim bezette Stoofweg en Estersveldlaan. 450 leerlingen moeten het opnemen tegen nog meer automobilisten, brommers en scooterrijders, die gehaast op weg naar hun werk of school voor voortgezet onderwijs zijn. En dat botst in de visies van betrokkenen.
Bureau kragten, zonder hoofdletter. Modern is dat. De voorpagina is bepaald niet anno 2017. Een beeldschone moeder, met een wat ongemakkelijk zittend jongetje achterop en twee mooie kindjes in een dure bak voorop een dito fiets. Letterlijk: moeders moet aan de bak. Op de achtergrond wat grachtenpanden. Typisch Graafs. De conclusie van kragten, na 30 bladzijden over veiligheid van het kind geschreven te hebben, en dit gelardeerd met foto’s van bijna autoloze straten: “Samenvattend wordt geadviseerd om bij de keuze van de maatregelen de nadruk te leggen op haalbaarheid en kosteneffectiviteit”.

Vijf routes, vijf mogelijkheden
Bram Honcoop woont in de Jan Luijkenstraat. Getrouwd, twee kinderen, waarvan er één Hartenaas bezoekt. De school, die samen met De Sprankel de Brede School Oost gaat bewonen. Hij ging naar de voorlichtingsavond op 19 april jongstleden en werd ruw wakker geschud: “Wat gebeurt hier? Wat gaat er met mijn kind, op weg naar school, gebeuren”, dacht ik. “Meteen ben ik me ook voor de zaak gaan inzetten. Samen met andere wijkbewoners hebben we onderzoeken gedaan. We hebben foto’s genomen, tellingen in het verkeer gedaan. Op grond daarvan hebben we gezocht naar de beste oplossing. Dat leidde tot een rapport, dat we uit praktische overwegingen, hebben teruggebracht tot enkele pagina’s, met bijlagen en foto’s. Onze conclusie is duidelijk. Wij gaan helemaal voor route vier”.
In het kort de vijf routes:
Route 1: Aanpassing van de Stoofbrug. Dubbel fietspad. Fietspad gaat langs de Jan Luikenstraat naar een nieuw aan te leggen pad naar de school. Kosten 730.000 euro.
Route 2: Fietsers vanuit de Raamoever de Stoofweg over laten steken. Stoofweg veranderen met een middengeleider, zodat de fietsers langs de Kriegerstraat richting school kunnen. Kosten 70.000 euro.
Route 3: Vrijliggende structuur voor fietsers rondom het kruispunt Stoofweg-Estersveldlaan-Essinklaan realiseren. Verkeerslichten aanpassen. Kosten: 140.000 euro.
Route 4: Parkeerterrein aanleggen ten westen van Hartenaas. Een brug over de Raam en rechtstreeks naar school. Kosten 630.000 euro.
Route 5: Vanuit het noordoostelijke deel van het Estersveld een oversteek creëren ter hoogte van het verlengde van de Dr. Kanterslaan. De kinderen kunnen dan door de paden van het park naar school.
Algemeen: De kinderen die door ouders met de auto worden gebracht kunnen gebruik maken van de ingang van het Visioterrein bij de school aan de Estersveldlaan.

Reactie
Bram Honcoop en zijn wijkgenoten zien optie 4 als de meest simpele route voor de kinderen: “Ook de veiligste. Auto op de parkeerplaats, of nog liever met de fiets of te voet richting Hartenaas, de nieuwe brug over en je loopt zo naar school. Simpel. Geen gevaar voor files, zoals bij de Estersveldlaan, of op de kruising Stoofweg-Estersveldlaan-Essinklaan. Ik zie de automobilisten al op de Estersveldlaan staan, als ze af moeten slaan naar het Visioterrein. Of, nog erger, als ze terug op de Estersveldlaan willen komen om richting Cuijk of de Elisabethstraat te rijden. Dat wordt grote chaos”.
De gemeenteraad van Grave beslist op 4 juli over het voorstel van het College: “a. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de Kriegerstraat(route 2). b. Het verbeteren van de oversteek over de Estersveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan(route 5). c. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Estersveldlaan bij Visio. d. Het aanpassen van de bestaande brug in de Stoofweg door aan de noordzijde een fietspad voor twee richtingen te realiseren, het profiel van de brug aan te passen en de realisatie van twee voetgangersbruggen(route 1)”. Totale kosten 560.000 euro.
Bram Honcoop: “Er wordt geen rekening gehouden met de knelpunten in de wijk. Smalle straten, auto’s en fietsers die elkaar moeten passeren en kruisen. Bij route 4 kom je amper knelpunten tegen. Tijdens de commissievergadering zei wethouder Joon dat route 4 te duur was”.
2017. De weg naar school. Veilig of een lijdensweg? Laten ze maar snel gaan bouwen.

Bram Honcoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: