Harry Daudt zet er een punt achter!

                                           Foto’s en Tekst: Harry C.A. Daudt

                      10 maanden, die veel stof op deed waaien aan 
                            het Noordeinde en haar bewoners.

Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens zou gisterenavond weer vragen hebben willen stillen over deze miskleun. Hij kon gelukkig melden dat de stof was neer gedwarreld. Toeval?
(Jacques Leurs)
Een flinke berg “ergernis”
(jacques Leurs)
 Na 10 maanden ‘touwtrekken-op-papier’, telefoontjes met Raadsleden, bezoekjes van Raadsleden aan het Noordeinde, na 5 minuten ‘democratisch inspreken’, na gehoord te zijn door de Regionale Klachtencommissie, is het Noordeinde verlost van: haar opgroeiend grashalmen-oerwoud, van haar brandnetels, van haar pioniersplanten, haar koolzaad en van wishfull thinking van de heer E. Daandels, Wethouder, verantwoordelijk voor het Graafs Openbaar Groen. 
Vlinders? Bijen? Ik ‘zie ze niet vliegen’, niet in het bezuinigingsjaar 2016, niet in het jaar van 2017, waarin Grave verrast zou worden met een bedrag van 110.000 Euro voor: ‘een update’ van haar Openbaar Groen.
Er zijn in de afgelopen LENTE-maanden: 
klachten via telefoon, via FiXI, via brieven van Noordeinde-bewoners, via de laatste Raadsvergaderingen, geuit aan het adres van de heer E. Daandels; 
hij hield zich doof en blind, kwam geen enkele maal, de Verwaarlozing van het Openbaar Groen in ogenschouw nemen.
In de hoorzitting van de klachtencommissie, bood hij zijn verontschuldigingen aan en beloofde, tezamen met de heer N. Heere: ‘de communicatie met de burgers in de wijk ‘De Mars’ te verbeteren.
Pas op Dinsdagmorgen 20 juni om 10 uur liet hij zijn daadkracht aan de bewoners aan het Noordeinde zien; Twee grote machines zijn, gedurende 5 uur, bezig geweest om: ‘schoon schip te maken’ en de gazons van onkruiden te ontdoen en weer recht te trekken. Ik heb met de ‘groenwerkers’ te doen gehad om met een temperatuur van 30 graden deze groene klus te klaren; ik heb hen persoonlijk bedankt en heb uit hun mond kunnen optekenen, dat ‘hun bazen’ te ver zijn gegaan in ‘deze verwaarlozing’; zij konden zich onze boosheid en onmacht goed voorstellen en hoopten, zoals eerder, weer met regelmaat te MAAIEN.
Ook vonden zij, dat het onderhoudsniveau weer terug zou moeten tot voor 2016.
Het moge duidelijk zijn, dat mijn rol niet meer is geweest dan: spreekbuis zijn. 
Ik heb me duidelijk ‘afzijdig’ gehouden bij de maandagmiddagsessie van 12 juni ll., waar de heer Ad de Korte en zijn Groenkompaan geen ‘plan-van-aanpak’ hebben getoond aan de acht verzamelde dames van het Noordeinde, maar het kostbare initiatief om: een vlinderweide/bijenweide op de voormalige gazons te doen ontstaan. 
Mijn navraag bij: de Vlinderstichting, Wageningen en de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders, heeft mij ‘kennis van zaken’ opgeleverd, die ik niet terug kon zien, bij/in de plannen van de Gemeente Grave(GMC). 
Hun advies is/was: ALTIJD TE BEGINNEN MET EEN GROENPLANONTWIKKELING BIJ DE BURGERS; DOOR HEN EERST TE INFORMEREN. 
Met vriendelijke Groeten,
Harry C.A. Daudt, Noordeinde 10, 5361CN GRAVE (0486-473819
namens de actiegroep ‘GROENMOETJEDOENINGRAVE’
namens de (boze) bewoners aan het Noordeinde
in regelmatig overleg met leden van de Wijkraad ‘De Mars’ en ‘Blauwe Dorp’
PS. 
* We hopen van harte, dat u werkelijk ons,burgers serieus wilt nemen; niet alleen op papier, maar ook ‘in levende lijve’.

* Vanwege een chronische ziekte van mijn echtgenote en plotse (darm)aanvallen bij mijzelf, zal ik mij terugtrekken uit deze ‘ziekmakende’ politieke kring(en).         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: