Louis Sparidans schrijft:

Raadsleden van Grave: opgepast!

17-5-2017 om 10:43 Door Louis Sparidans 

Voor maandagavond 29 mei staat er voor de gemeenteraadsleden van Grave een werkbijeenkomst gepland. Deze is bedoeld om raadsleden gelegenheid te geven technische en feitelijke vragen te stellen aangaande de jaarrekening over 2016. In een griffiebericht staat letterlijk dat ‘de jaarrekening pagina voor pagina zal worden doorgenomen’.

Dit lijkt heel wat. Je zou bijna zeggen: ‘het kan niet beter’. Maar de kneep zit er juist in dat de toelichting op de jaarrekening ongetwijfeld niet volledig zal zijn. Ook over het voorgaand jaar (2015) verzuimde de burgemeester en wethouder een en ander door op een aantal essentiële punten in de jaarrekening geen enkele toelichting te geven. Heus waar.
Ik noem drie belangrijke punten, als voorbeeld.
  • Het eigen vermogen daalde met 4,5 miljoen euro, terwijl er wél (tegengesteld daaraan) over een overschot werd gesproken.
  • Het oostelijk gedeelte van het Visio-terrein werd aangekocht voor 2,5 miljoen maar werd meteen afgeschreven zónder enige nadere toelichting daarop.
  • Aan CGM werd ruim 7 miljoen betaald, zónder enige specificatie waaruit zou kunnen worden afgeleid hoe deze post is samengesteld.
Het is een bekende ‘ouwe truuk’: je doet net of je heel open wilt zijn, maar je verzwijgt een aantal hoofdzaken. De burgemeester en de wethouder van Financiën weten dat uiteraard drommels goed; ze zijn niet dom. Maar zij gaan er juist van uit dat u als raadslid wél dom bent, althans tóch niet de jaarrekening snapt en klaar is kees. Eigenlijk een grove vorm van misbruik van vertrouwen.
Beste raadsleden, trap er niet (opnieuw) in. Vraag ze het hemd van het lijf. Het BBV en de Gemeenschappelijke Regeling van CGM staan helemaal achter u. Lees mijn eerder aan u gerichte advies. Waarom zou u zich voor ‘dom’ laten houden?
De jaarrekening over 2016 is op dit moment nog niet openbaar. Helaas heb ik er daarom zelf nog geen kennis van kunnen nemen.
Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: