Louis Sparidans schrijft:

Advies aan raadsleden
De afgelopen tijd heb ik me redelijk verdiept in het BBV, voor elk raadslid welbekend. De letters BBV staan voor ‘Besluit Begroting en Verantwoording’, het financiële kader waaraan elke gemeente moet voldoen als het over financiële verantwoording gaat.
In artikel 3 van het BBV staat uitdrukkelijk als eis gesteld (letterlijk): ‘de jaarstukken geven een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en de lasten. In het bijzonder de raad moet in staat zijn zich een zodanig oordeel te vormen’.
En nu komt het: ik moet het eerste raadslid nog tegenkomen die de jaarstukken van de gemeente Grave helemaal snapt.
Beste raadsleden: eis dus van de burgemeester en wethouder Joon (van Financiën) wat in artikel 3 van het BBV uitdrukkelijk staat voorgeschreven en als de gemeente daaraan niet (wil) voldoen of met een hoop smoesjes komt (de bekende kluitjes in het riet): keur dan de hele zaak af en laat ze ‘hun huiswerk’ maar over doen!
Totdat aan de BBV-eis in artikel 3, zoals hiervoor geschetst, is voldaan. Dit hoort de eis van alle raadsleden te zijn!
Vertrouw niet meer op het geregeld gehanteerde jargon met woorden als het toepassen van een ‘verbeterslag’, een ‘kwaliteits-, verdiepings- of efficiencyslag’ als beloften voor volgend jaar. Klinkt mooi, maar zijn alleen bedoeld om u in slaap te sussen.
Geloof het niet; ik ben het nagegaan. De jaarrekeningen van de gemeente Grave waren t/m 2013 vele malen informatiever en leesbaarder dan de verslagen van de laatste jaren. Heus.
Beste raadsleden, verzuim voorts niet om alle informatie te vragen met betrekking tot CGM. Het gaat immers om pakweg een kwart van alle kosten van de gemeente Grave. 
Artikel 9 lid 1 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling’ van CGM bepaalt daarenboven niet voor niks (letterlijk): ‘het bestuur verstrekt de raden en colleges alle inlichtingen die door deze organen of door een of meer van hun leden worden gevraagd. De inlichtingen worden schriftelijk verstrekt’. U hoeft zich dus nergens voor te schamen! 
Buig ook niet voor hun zogenoemde ‘excuus’ dat het allemaal ‘niet eenvoudiger of inzichtelijker kan’. Heus, het kan beter. Het kost hun alleen maar een klein beetje meermoeite.
En als u binnenkort toch vóór de jaarstukken gaat stemmen zónder dat u het helemaal snapt, dan bent u geen knip voor uw neus waard. In feite ‘belazert’ u dan de Graafse kiezers die op uw partij hebben gestemd. Dat zullen de kiezers ongetwijfeld blijven onthouden tot er volgend jaar wéér verkiezingen zijn. Anders help ik u wel ze daaraan te herinneren.
Ik weet het, dit stukje komt een positieve beeldvorming waar de gemeente Grave zo graag naar streeft niet ten goede. Maar realiseer u dan: dat komt niet door mij. Spreek er het College van Burgemeester en Wethouders zelf op aan. 
Een juiste, volledige en tegelijkertijd ook een begrijpelijke voorlichting is een récht vanraadsleden én burgers resp. een plícht voor de overheid, óók voor de gemeente Grave.
Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: