Graveon en Centrummanagement schrijven gezamenlijk een brief over afzeggen afspraak met het college over mogelijke vestiging supermarkt

Centrummanagement foto’s
GRAVEON
info@graveon.nl

Centrum Management Grave

info@centrumgrave.nl

Gemeenteraad van Grave
Postbus 7

5360 AA GRAVE

Grave, 29 mei 2017
Betreft : Afzeggen afspraak CMG en Graveon

Geachte leden van de Raad,
page1image4048
Op dinsdag 16 mei heeft u als raad een motie aangenomen rondom de vestiging van een mogelijke
supermarkt op de Borretweg 22 te Grave. De opdracht aan het college luidde om “alles op alles te
zetten om deze ontwikkeling te stoppen”. En om “kennis te nemen van de genoemde bezwaren” om
deze vervolgens “mee te nemen in het vervolg traject”.
Op woensdag 24 mei a.s. hadden wij een afspraak staan om namens CMG en Graveon met het
college over onze bezwaren te spreken. Doel was om middels dialoog wellicht te komen tot ideeën
en/of oplossingen. Kortom: kiezen voor een oplossingsgerichte benadering. Een logische stap die
heel goed past in de aangenomen motie.
Tot onze grote verbazing is een dag daarvoor de afspraak afgezegd door het college! Reden was dat
wij als belangenverenigingen bezwaar hadden gemaakt op de vergunningaanvraag, en dat daarom
geen gesprek mogelijk was.
In verordeningen van de gemeente zelf wordt bemiddeling als eerste stap in een klachten-of
bezwarenprocedure gezien. Tijdens de hoorzitting over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning
voor de carillontoren heeft de bezwarencommissie zelf gemeente en bezwaarmakers zelf
geadviseerd om eerst via een gesprek tot een oplossing te komen en daarvoor de inhoudelijke
behandeling uit te stellen. Dat gesprek is er ook geweest. Alleen daaruit blijkt al dat er geen enkele
reden is in een lopende procedure niet toch nog te proberen door overleg uit de problemen te
komen.
De opstelling van het college is des te vreemder omdat inhoudelijk zowel gemeenteraad als college
als ondernemers vinden dat op deze plaats geen supermarkt hoort te komen. De motie van de raad
daarover is duidelijk en ook de wethouder heeft gezegd dat hij met deze motie goed kan leven. Je
zou dus verwachten dat deze drie eendrachtig zouden proberen een uitweg te vinden. En nu gooit
het college de deur dicht.
Door het afzeggen van de afspraak lijkt dat het college niet “alles op alles” zet om tot oplossingen te
komen. Het draagt in ieder geval totaal niet bij aan verbetering van de situatie. Ondanks het grote
belang voor de economie en leefbaarheid van Grave.
Wij vragen u als raad om per omgaande in te grijpen door het college opdracht te geven om zich te
houden aan de motie. En om vervolgens juist wel in gesprek te treden met de belangenverenigingen
zoals Graveon, CMG en omwonenden.
Hoogachtend,
Bestuur Graveon en CMG
Cc: college Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: