Grave, word wakker! Laat u straks niet verrassen door een enorm bouwwerk voor uw neus

Mijn foto-archief:

foto gemaakt van de presentatie van de plannen van GBB

Bewoners van Catharinahof, vooral u, dames en heren, die genieten van uw uitzicht… Bent u zich ervan bewust dat er een sluipend proces gaande is om u te beroven van uw uitzicht op de Maas, de uiterwaarden van Nederasselt en een stuk van de rivier voor de Thompsonbrug? Een sluipend proces… GBB, het Grond en Bouw Bureau, heeft zijn zinnen gezet op de uiterwaarden achter de Nieuwe Haven, de plek waar voorheen Cox Beton stond en van daaruit tot aan de Maas. We hebben het hier over de Emab-locatie, een prestigieus buitendijks project van GBB. De bedoeling is, dat daar een hotel wordt gebouwd met eromheen andere toeristische voorzieningen en woningen. Het plan zal ook voorzien in aanlegsteigers in de Nieuwe Haven. 
Het totale bouwwerk zal in omvang vergelijkbaar zijn met uw Catharinahof. Het komt op een terp van 6,7 meter hoogte te staan in de uiterwaarden en zal in hoogte en volume wedijveren met uw woonplek. Deze ontwikkeling is al een aantal jaren gaande en is voor GBB in feite de belangrijkste drijfveer achter haar activiteiten in het Wisseveld of de Waterlinie. Uw gemeente gaat daar met tegenzin in mee, omdat GBB Grave aan de leiband heeft. Dat is ook de reden waarom we nu pas echt in de gaten krijgen wat er gaat gebeuren als de plannen in kannen en kruiken zijn en uitgevoerd kunnen worden.  Via deze overrompelingstactiek wordt bewerkstelligd dat er straks opeens een klepper van een bouwwerk voor uw neus oprijst en tegen u (en de gemeenteraad) gezegd wordt: ‘had u maar beter op moeten letten!’.
Laat uw uitzicht niet bederven
Bewoners van de appartementen aan de Havenstraat; aan u eenzelfde vraag. Bent u zich ervan bewust dat u straks ternauwernood nog op de Maas, de uiterwaarden en de brug uit kunt kijken? Aan de overzijde van de Nieuwe Haven zal uw uitzicht abrupt ophouden. Een kolossale blok steen zal uw panorama worden… De vraag is uiteraard of de politiek het spelletje van GBB blijft meespelen. In principe moet zij dat wel, gezien de ‘beëindigingsovereenkomst’ uit 2015 waarmee Grave zich contractueel heeft vastgeklonken aan de wensen (eisen) van de investeerder. Gelukkig is de mogelijkheid er wel degelijk om de plannen af te wijzen; het bestemmingsplan is nog niet toegesneden op de plannen en de vergunningen moeten nog verleend worden. Punt is wel dat de gemeenteraad zwaar onder druk gezet zal moeten worden om te kiezen voor uw belang in plaats van de wensen van GBB. Punt is ook dat de druk van u moet komen, u als omwonenden en u als inwoners van Grave. U bent waarschijnlijk de enigen die voldoende gewicht in de schaal kunt leggen en de raadsverkiezingen van maart kunnen uw macht vleugels geven. Als de druk zwaar genoeg is, wordt immers alles vloeibaar. Onze bestuurders, raad en college, hebben zich zozeer vergaloppeerd dat u de enigen bent die dit tij kunt keren. Het valt ons op hoe weinig van u op de hoogte blijken van wat er staat te gebeuren en het is de hoogste tijd dat we met z’n allen op onze strepen gaan staan en zelf het initiatief nemen. Kom in actie tegen de plannen en laat uw uitzicht niet bederven! Kom in actie voor het te laat is!
Ben Bongaards, Wil Baaijens (www.gravepolitiek.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: