Oud nieuws: De Graafsche Courant: KEERPUNT 2010:DE VIS WORDT DUURBETAALD! – interview aftredende wethouders – Mill en Grave: samenwerken in Raamvallei?

De vis wordt duur betaald!! (Herman Heijermans)

Keerpunt 2010 variant:

Grave wordt opgezadeld met een college dat duur wordt betaald!

Nu CDA, LPG en VVD besloten hebben om niet verder te gaan met de huidige wethouders drukken niet alleen de kosten van drie wachtgeldregelingen op de begroting maar ook de nieuwe salariëringen van deze wethouders. Bovendien gaan straks nog twee wachtgeldregelingen meer op de toch al krappe begroting drukken. Ook zullen de verhuiskosten en reiskosten van de nieuwe wethouders ook een aanslag plegen op de toch al erg lege Graafse schatkist!

Het is een enorm zwaktebod om geen vertrouwen in eigen mensen te hebben.

Harry heeft na vier jaar oppositie voeren 4 jaar lang keihard gewerkt. De periode samen met wethouder van Jacques van Geest zal hem nog wel helder voor de geest staan. Daarna moest Harry nog meer ballen in de lucht gaan houden. Harry had zich bij zijn core-bussines moeten houden. Hans heeft recreatie en toerisme een flinke impuls gegeven met het oprichten en faciliteren van het Bezoekersmanagement.

Van Harry is bekend dat hij de politiek de rug toekeert en dat is erg jammer. Hij was heel gedreven. Jammer dat hij zijn karwei niet af mag maken. Vanavond komt voor mij persoonlijk ook een einde aan acht jaar samenwerken met Harry en ik zal dat missen.

Het vak van politiek is een keihard vak en dat heeft recent Jack de Vries ook gemerkt.

Je verdienste voor je eigen partij en de mensen zijn snel vergeten, weet ik als geen ander.

Het is en blijft moeilijk om daaraan te wennen.

Jacques Leurs; fractievoorzitter Keerpunt 2010

P.S. Dit is een sterk verkorte versie. Hele inbreng: http://www.jacques.leurs.nl/

Mill ziet Raamvallei als nieuwe Veluwe

Door Koen Wieriks/de Graafsche Courant

MILL/GRAVE – Binnen tien jaar moet de Raamvallei binnen Nederland net zo bekend zijn als de Veluwe. Dat uitgangspunt wordt gehanteerd in de nota cultuur- en natuurtoerisme. Onderzoekbureau DLA+, die de nota samenstelde, adviseert een samenwerking met Grave door de Raam. De gemeenteraad Mill en Sint Hubert vergadert er 3 juni over.

De gemeente Mill en Sint Hubert wil zich toeristisch-recreatief ontwikkelen tot een wijd en zijd bekende, hoogwaardige vakantiestreek met als meest onderscheidende kenmerken landelijkheid, het hoogwaardige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed, rust en ruimte. Het perspectief ligt daarbij op kort tot middellang verblijf van gasten die extensief willen recreëren. Uit de Nota blijkt dat het Raamdal een belangrijke spil is.

Het bureau DLA+ Landscape Architects bv ontwikkelde vijf zogenaamde gidsprojecten die het gebied op de kaart moeten zetten. Deze plannen moeten binnen twee jaar uitgevoerd zijn. Een van de projecten heet ‘Kunst op de Raam’. Hierbij worden kunstenaars uit de streek uitgenodigd om drijvende kunstobjecten te maken. Voorwaarde is dat deze werken geïnspireerd zijn op het begrip landelijkheid en de cultuurhistorie van het gebied. Het is de bedoeling dat de kunstwerken over de hele stroom verspreid worden. Van de monding bij Grave tot aan de gemeentegrens van Mill en Sint Hubert. Als het aan DLA+ ligt zijn de kunstobjecten ook ’s nachts zichtbaar. Ze symboliseren de natuurlijke verbinding en daarmee de historisch-geografische relatie tussen Grave en Mill. De kunstwerken worden geïnstalleerd op plaatsen met een hoge belevingswaarde en onderstrepen de schoonheid en de natuurpracht van de Raamvallei.

Van een specifieke samenwerking Mill-Grave op toeristisch vlak is op dit moment nog geen sprake. markering: Jacques Leurs

Overige gidsprojecten

1. Gastvrijheidsacademie: Organiseren van thematische cur¬sussen voor lokale ondernemers die erover denken een economi¬sche activiteit te beginnen in het teken van toerisme. De reeks wordt afgerond met de uitreiking van een oorkonde.

2. Toeristisch Platform Mill en Sint Hubert :Een koepelorganisatie samengesteld uit lokale sleutelfiguren, die vanwege hun deskundigheid, hun doortastendheid, hun ondernemerszin en bijzondere toeristisch- recreatieve kwaliteiten vertrouwen en respect genieten bij de lokale gemeenschap. Het platform houdt zich bezig met bedenken, initiëren en begeleiden van concrete projecten en zal ook meewerken aan promotie van Mill.

3. Prijsvraag slogan: Wanneer Mill en Grave zich samen gaan profileren als Raamvallei zal het Toeristisch Platform een prijsvraag uitschrijven met als thema: bedenk een passende toeristische slogan voor de Raamvallei. Ook inwoners uit Grave kunnen hier aan deelnemen.
‘Nu komt mijn gezin weer op de eerste plaats’

4. Website: Website met informatie over deze vakantiestreek.

 Opsteegh zegt de politiek definitief vaarwel.

Door Koen Wieriks/de Graafsche Courant.

Na de coalitieonderhandelingen bleek er voor hem geen tweede termijn in te zitten. Opsteegh zegt de politiek dan ook definitief vaarwel.

Van melkveehouder tot wethouder. Dat is de weg die Harry Opsteegh bewandelde. Bij de ZLTO bekleedde hij verschillende bestuursfuncties. Toch lonkte de lokale politiek. Opsteegh vertelt: “Ik wilde me breder ontwikkelen. Met name op maatschappelijk gebied. De politiek is daar de uitgelezen mogelijkheid voor. Van 2002 tot 2006 zat ik de met het CDA in de oppositie. Als lijsttrekker ging ik de verkiezingen in. Die verliepen gunstig voor ons waardoor we in de coalitie terechtkwamen. Als wethouder kun je meer sturen. Het is de kunst om de raad te overtuigen en mee te krijgen. Dat heb ik altijd als een kick ervaren.”

Opsteegh steekt het belang van bouwen in de kernen niet onder stoelen of banken. In zijn eigen woonplaats Velp zette hij zich in voor onderwijs en woningbouw. “De ontwikkeling van de kerkdorpen heb ik altijd als speerpunt gezien. We hebben in Velp een schitterende brede school gerealiseerd in Mariëndaal. Dat zie ik als een persoonlijk hoogtepunt. Op de plek waar de St. Josefschool stond, staat nu het Dorpshart Velp. Een schitterende nieuwe woonwijk. Ook kunnen ze in Escharen vooruit met het Esters Hof.”

Ondanks deze persoonlijke triomfen is Opsteegh ook kritisch op zijn eigen prestaties. “Bij mijn aanstelling schrok ik van de staat van verschillende schoolgebouwen. Er lag geen enkele visie op het gebied van onderwijshuisvesting Het is niet gelukt om het rapport onderwijshuisvesting maatschappelijke voorzieningen af te ronden. Diverse pogingen om tot een verantwoord huisvestingsplan te komen werden of vanwege gebrek aan capaciteit of aan middelen steeds vooruit geschoven. Dat gaat me aan het hart.”

Na de verkiezingen gingen de VVD, CDA en LPG de coalitieonderhandelingen in. Er werd besloten om verder te gaan met externe wethouders. Een besluit dat Opsteegh verbaasde:

“Ik ging de afgelopen weken met een dubbel gevoel naar mijn werk. Ik had graag nog een periode doorgewild als wethouder. Het mocht niet zo zijn. Ik heb al de nodige aanbiedingen gehad voor verschillende bestuursfuncties. Die heb ik tot nu toe allemaal afgeslagen. Als wethouder maakte ik werkweken van 50 tot 60 uur. Het wordt nu tijd om mijn gezin weer op de eerste plaats te zetten. In de zomer hoop ik voor de vijfde keer opa te worden. Daar ga ik eerst volop van genieten.”

‘Het is mooi geweest na 8 jaar’: Hans Bos

Door Koen Wieriks/de Graafsche Courant

GRAVE – Hans Bos neemt afscheid als wethouder Financiën van de gemeente Grave. Een roerige periode die hij toch ook met veel plezier beleefde. Een terugblik op 8 jaar wethouderschap. Het was Jan Verhaaren die Hans Bos in 1994 verleidde tot een carrière in de politiek. Bos hapte toe. Het begon met een plek in de gemeenteraad voor de LPG. Later stapte hij over naar de VVD.

Bos vertelt hoe zijn band met de politiek ontstond: “Ik ben grootgebracht door mijn moeder. Een echte zakenvrouw. Ze leerde me al op jonge leeftijd mijn eigen boontjes te doppen. Als kleine jongen sjouwde ik al zware dozen met pamfletten. Er moest nu eenmaal brood op de plank komen. Van jongs af aan heb ik dus iets gehad met het ondernemerschap. De VVD was gewoon mijn partij.”

In 2002 kwam de Graafse VVD in de coalitie terecht. Bos werd naar voren geschoven als wethouder. Een leerzame periode. “Als wethouder moet je dagelijks besturen. Je staat niet meer met je voeten in de klei. Een van de belangrijkste dingen die ik in deze functie geleerd heb? Nooit te snel reageren. Je hebt namelijk te maken met gevoelige informatie. Ook moet je leren om geduld te hebben. Daar heb ik trouwens nog steeds moeite mee.”

Bos beschrijft het wethouderschap als een leuke hondenbaan. Er zijn leuke en minder leuke kanten. De VVD’er ligt er enkele punten uit. “Het Velpse bedrijventerrein de Bons beschouw ik toch als mijn kindje. Daar heb ik echt voor gevochten. Dit tegen de economische wind in. Nu is vrijwel alle ruimte uitgegeven.

Natuurlijk moet je ook incasseren. In 2008 werd Grave geconfronteerd met een economische clash. Ik moest zomaar 8 miljoen wegzetten. Daarmee kwam Grave op de rand van afgrond terecht. Dit heeft mij echt pijn gedaan.”

Na 8 jaar wethouderschap komt er voor Bos een einde aan zijn periode als wethouder. De coalitie besloot verder te gaan met externe wethouders. Bos keert wel terug als raadslid. “Waarom zou een voormalig wethouder niet in de raad mogen zitten? Ik snap die discussie niet zo. Natuurlijk beschik je over extra informatie. Maar dat kun je ook als pluspunt zien. Uiteindelijk hebben we allemaal tot doel om er te zijn voor de Graafse burgers.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: