De Gelderlander schrijft over uitkomsten bevindingen verkenning toekomst Land van Cuijk.

Raadsconferenties door de jaren heen.
De eerste in het Palazzo Theater.

Weinig belangstelling toekomst Land van Cuijk

Bevindingen tussenrapport van Berenschot lekken uit CUIJK

Een grote gemeentelijke herindeling van het Land van Cuijk of eerst nauwere samenwerking tussen de vijf gemeenten: de gemiddelde streekbewoner wordt er niet warm of koud van.
Die conclusie kan getrokken worden uit een uitgelekt tussenrapport, Nota van Bevindingen geheten, van Berenschot. Dit adviesbureau onderzoekt dit jaar in opdracht van de vijf gemeenten wat voor de gemeenten in het Land van Cuijk de best passende vorm van intensieve samenwerking is.

Op een serie bewonersavonden de voorbije maanden, voor elke gemeente eentje, blijken gemiddeld niet eens 40 man af te zijn gekomen. Boxmeer was nog het minst slecht bezocht met 66 aanwezigen. Grave, waar de lokale partij LPG elke gelegenheid aangrijpt om tegen herindeling te pleiten, bungelt onderaan: 21 belangstellenden.

Woensdag komen de raadsleden van de gemeenten naar Grave om te praten over hoe samen verder te gaan. Ook burgemeester en wethouders zijn dan present, evenals Land van Cuijk-procesbegeleider Peter van der Velden, oud-burgemeester van onder meer Breda.

De voorlopige Nota van Bevindingen bevat, aldus de onderzoekers, nog géén conclusies of aanbevelingen. Het is tot stand gekomen na bewonersavonden in elke gemeente, plus enkele bijeenkomsten voor geselecteerde doelgroepen als ondernemers en jongeren, aangevuld met documenten- en bronnenonderzoek.

Ook nog uit te werken samenwerkingsvormen staan in het eindrapport. Dat rapport over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk wordt begin juli door de raden gezamenlijk besproken. Uiteindelijk is het laatste woord op 20 september aan de gemeenteraden. Grootste uitdaging voor het Land van Cuijk de komende jaren, leert de nota, is de sterke bevolkingskrimp, door vergrijzing en ontgroening.

De regio moet, is de ervaring van de onderzoekers, hoe dan ook aantrekkelijker gemaakt worden, zodat mensen er graag (komen) wonen. Dat vraagt om betere voorzieningen, voldoende werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en een goede infrastructuur. In het Land van Cuijk werken Cuijk, Mill en Grave sinds 2014 ambtelijk samen in één organisatie. Boxmeer en Sint Anthonis, de twee zuidelijke gemeenten, werken nog maar mondjesmaat samen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: