Collegebesluit

Onderwerp en besluit

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst Dorpshart Velp.

Samenvattend ambtelijk advies:

Nu is gebleken dat er geen zowel vanuit de leden van de Bewonersvereniging Velp (BVV) als vanuit Velp zelf geen interesse
meer is naar nieuwbouw op deze locatie, zijn partijen overeengekomen dat er geen actieve rol meer is weggelegd voor de BVV
in de ontwikkeling van fase 2 van Dorpshart Velp. Partijen vinden het wenselijk de afspraken hieromtrent in een
beëindigingsovereenkomst vast te leggen.

De gemeente zal in overleg treden met Hendriks Coppelmans over de verdere invulling/ ontwikkeling van fase 2.

Besluit college:

  1. In te stemmen met de Beëindigingsovereenkomst 2017 inzake Samenwerking Locatie Dorpshart te Velp.

  2. Vast te stellen de raadsinformatiebrief ‘Beëindiging samenwerkingsovereenkomst Dorpshart Velp’. G

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: