Arena: ingezonden brief Louis Sparidans.

Opmerkelijk – INGEZONDEN

31-5-2017 om 09:46 Door Louis Sparidans 

Opmerkelijk, laat ik het daar maar bij houden. Binnenkort komen de financiën in de gemeenteraad van Grave weer aan de orde. Aanleiding daarvoor zijn de onlangs ter beschikking gekomen jaarstukken over 2016.
Kon ik onlangs nog iets positiefs vertellen over de financiële verantwoording van CMG, het samenwerkingsverband tussen Grave, Cuijk en Mill, met die van Grave zélf wil het nog steeds niet helemaal lukken. Zulks ondanks dat wethouder Joon van Financiën vorige week nog probeerde uit te leggen, ook in de Arena en in de Graafsche Courant, hoezeer we boffen dat we in Grave wonen. De bekende ‘hiep-hiep-hoera-verhalen’.
Maar helaas, op de manier van de gemeente Grave zou je als particulier toch liever geen huishoudboekje willen bijhouden!

In twee jaar tijd (sinds eind 2014) kelderde namelijk ons eigen Graafse vermogen (zeg maar ‘ons eigen geld’) met ruim 5 miljoen euro, terwijl onze schulden (lang- en kortlopend) in diezelfde twee jaar met bijna 5 miljoen toenamen. Ik weet het, er zijn allerlei oorzaken voor aan te geven, maar echt ‘gezond’ is zo’n ontwikkeling niet te noemen.
Het is, als voorbeeld, zoals in het gewone leven: je wordt armer en maakt tegelijkertijd steeds meer schulden. Als particulier kom je dan al gauw in de schuldhulpverlening terecht. Zover is het voor de gemeente Grave evenwel nog niet, maar toch …..

Overigens, misschien verwacht u dat niet, maar ik vind het helemaal ‘niet leuk’ om geregeld opmerkingen te plaatsen bij de zeer discutabele wijze van verantwoording terzake de financiële aangelegenheden van de gemeente Grave. Ik zou het liefst in een gemeente willen wonen met een goed functionerend gemeentebestuur. Mijn hoop is er uiteindelijk op gericht dat een of meer leden van de Graafse gemeenteraad, als zijnde het hoogste bestuursorgaan binnen onze gemeente, af en toe eens iets oppikt van constructieve kritiek op het gemeentelijk beleid.
Helaas is van hun ‘enthousiasme’ hiertoe tot dusver (nog) niet veel gebleken. Misschien vinden ze de volgende verkiezingen (in maart volgend jaar) nog té ver weg. Dan kunnen ze u immers weer opnieuw van alles gaan beloven. Dat ligt hun beter, dat belóven!

Maar mogelijk hebben de weinig-vleiende opmerkingen in een tussenrapportage van bureau Berenschot van vorige week, waarbij zowel het Graafse College van Burgemeester en Wethouders alsook de Raad ernstige verwijten worden gemaakt over hun functioneren, hier nóg meer mee te maken.
Afgelopen dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad weer met zelfs als expliciet agendapunt ‘Bestuurskrachtmeting gemeente Grave’. Het werd één groot drama. Zelfs de burgemeester schaamde zich er voor Hoeveel erger moet het nog worden?

Een en ander betekent natuurlijk niet dat er nooit iets goed gaat in Grave. Heus wel. Er zijn heel veel inwoners, vaak ‘doodgewone’ vrijwilligers, voortdurend bezig om regelmatig prachtige initiatieven te ontplooien die ook nog eens heel mooi uitpakken.
Maar te vaak hoor ik daarbij een opmerking zoals onlangs nog: ‘het gaat goed, zolang de gemeente er zich maar niet mee bemoeit’.

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: