Weer een bijdrage in de serie “Klachten houdt je altijd”.: Eric Daandels. De Gelderlander

‘Hogere wallen bij gracht’

Overlast van geluid en licht GRAVE

Omwonenden G.W. Lovendaalsingel zijn nog niet tevreden over herin-richting van uitgebaggerde en kale plas.
Bewoners van de G.W. Lovendaalsingel in Grave zijn niet bepaald tevreden over de inrichting van de gracht aan de Arnoud van Gelderweg. Volgens de omwonenden van de gracht moeten de nu aangebrachte aarden wallen worden verhoogd. Mocht dat niet lukken, dan is het plaatsen van een aanzienlijke hoeveelheid bomen wel het minste dat gedaan moet worden.
De gracht is destijds aangepakt om de blauwalg die iedere zomer de kop opstak het hoofd te bieden. De gracht is uitgebaggerd en de bomen eromheen zijn gekapt. De nieuwe aarden wallen volgen de contouren van de historische verdedigingswerken, de ravelijnen.
Frank Cappendijk, een van de aanwonenden, reageert in een brief aan de gemeenteraad op opmerkingen van wethouder Eric Daandels. Die zei in de laatste raadsvergadering dat de mensen die rond de gracht wonen ‘heel content’ waren en ‘lovende woorden’ hadden voor het project. ‘Als de uitvoering van het bestaande plan wordt afgerond met slechts wat grasbeplanting op de grondwallen, dan zijn wij zeer zeker niet tevreden’, laat Cappendijk weten.
Bij de start van het project lieten bezorgde omwonenden al weten dat ze vreesden voor geluid- en lichtoverlast. Lichtoverlast zou ontstaan als gevolg van de koplampen van auto’s die op de Sint Elisabethstraat afslaan naar de Arnoud van Gelderweg. Geluid komt door het vele verkeer op de weg.
Uit het verslag van een bijeenkomst van de gemeente met singelbewoners, op 13 maart, blijkt dat de gemeente met de definitieve inrichting van de gracht wordt gewacht op het rapport van het bureau West 8 dat een visie gaat schrijven op de vestingstad Grave. Die visie moet er komen om tot een goede inrichting van het voormalige Visioterrein te komen. Die moet in evenwicht zijn met de rest van het historische Maasstadje.
De briefschrijvers geloven niet dat er minder geluidshinder zal zijn als de maximumsnelheid op de doorgaande provinciale weg (N324) wordt teruggebracht naar 50 kilometer per uur. Dat terugbrengen van de snelheid is onderdeel van de herinrichting van de N324 die tot 2019 wordt uitgevoerd.
De werkzaamheden rond de plas hebben enige tijd stilgelegen. De grond die bedoeld was voor een deel van de Graafse wallen, was te nat. Als die voldoende is opgedroogd, wordt het werk hervat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: