Verslag vergadering Raadscommissie Ruimte d.d. 11 april.

Voorzitter:
Rob  Bannink
1In de plaats van vaste voorzitter Leon Kamps, R. Bannink
3Vragen
a.LPG/A.Floor vraagt waarom een vergunning is afgegeven voor de Borretweg nu Grave volgens het onderzoek winkelstructuur Detailhandel al het aantal m2 overstijgt. Wethouder E. Daandels erkent dat inderdaad nu al een overkill aan supermarktenbestaat in Grave. Maar omdat bij vergunningverlening uitgegaan wordt van het geldende bestemmingsplan moet de gemeente volgens bestaand beleid vergunning verlenen. Bestaand beleid (bestemmingsplan) gaat dus vóór het advies in het rapport en dus moet er vergund worden ondanks de overkill. 
b.Keerpunt/B. Litjens meldt dat er in Escharen geen doorkomen aan is voor het verkeer, veel straten zijn afgesloten wegens werkzaamheden aan de waterleiding (proefgaten boren), die naar verluidt wel 2 maanden duren.  Wethouder Daandels geeft aan niet gehoord te hebben van grote problemen, er is een ander bedrijf dan voorheen aan het werk, naar zijn mening zijn er omleidingsroutes en hij zal contact opnemen. 
c.Raadslid Jacobs vraagt of er ontwikkelingen zijn m.b.t. de Scheepswerf Grave. De wethouder; Naast dat de eigenaar zelf plannen maakt , in de buurt van de stuw ligt een boot . . . er wordt
d.Keerpunt2010/B.Litjens A: Doorsturen brieven van burgers en bedrijven;
Litjens constateert dat hij de ene keer wel een kopie van een brief krijgt, die aan “de raadsleden” is gericht en de andere keer niet. Hij vraagt welke procedures de gemeente hanteert met brieven die aan raadsleden zijn gericht?
e. Graafse ondernemers betrekken bij evenementen; Volgens B. Litjens is de historische kleding, voor de voorbije ‘Historische Dagen’, helaas niet betrokken via b.v. een Graafse ondernemer die daarvoor wel toegerust is en met deze ondernemer is ook geen contact geweest. Litjens vraagt om uitleg. 

Wethouder Joon, tijdens Historisch Grave, probeert een poort van de tegenstander te bemachtigen.

                                        

Dit is een ander speelveld dan de vergadertafel!!!
En dan, dan wordt het pas echt ‘BELEEF GRAVE’.  Want wethouder Joon -die in feite vragen van raadsleden moet beantwoorden- schiet uit z’n slof met de verkiezingsstrijd al in het vaandel en verklaart doodleuk dat hij de vraag van Litjens een ‘trieste vraag’ vindt en hij weigert vervolgens geheel tegen de regels van behoorlijk bestuur die te beantwoorden. (Commentaar redactie; Een gevoelsarme wethouder weet klaarblijkelijk helemaal niets van simpele huis-tuin-keuken psychologie. Elke Gravenaar had immers direct in de gaten dat zowel Litjens als Joon hetzelfde doel nastreven, namelijk elke Graafse middenstander ondersteunen en een kans geven. Vrijwel ieder weet dat Gravenaar Ben Litjens daar hard aan meewerkt.)

f. Keerpunt2010/Nel Schuts vraagt of bij de aanpak van het groen in de wijk Zittert/Rode dorp inwoners voldoende geïnformeerd en betrokken waren bij het project. Bewoners klaagden bij Schuts dat te weinig met hen werd gecommuniceerd en het doel van de operatie was totaal niet duidelijk. N. Schuts ziet hier de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie weer terug, refereert ook aan een artikel in de Gelderlander en vraagt de wethouder; “Hoe gaat u het vertrouwen herstellen?”
Kennelijk raakt N. Schuts hier een teer punt na de vernietigende conclusies richting het college uit het Rapport van de rekenkamercommissie want Wethouder Daandels schiet meteen repeterend uit de heup. Hij durft op vernederende wijze een gekozen volksvertegenwoordiger te antwoorden; “ Zit u hier op basis van de werkelijkheid vragen te stellen?” 
Hij vervolgt met allerlei mededelingen;dat hij niets te maken heeft met de Gelderlander en dat hij de voorzitter van de Wijkraad heeft gebeld. Dat mensen vaak pas reageren als het project al van start is gegaan en daar kan de man wel een puntje hebben. Dat hij de wijkraad heeft uitgenodigd, plattegrond neergelegd, de wijkraad als participant heeft uitgenodigd. Daandels rondt zijn tirade richting het raadslid af met; “Wilt u in het vervolg eerst de feiten goed op een rij zetten?” Dat laat onze volksvertegenwoordiger Nel Schuts niet op zich zitten en ze maakt aanstalten commentaar te leveren, maar plotseling vindt plaatsvervangend voorzitter R. Bannink het nodig in te grijpen, Bannink wil eigenlijk zowel wethouder Daandels als het raadslid maximaal 5 minuten spreektijd geven en is zomaar, spontaan van mening dat ‘dit soort vragen’ niet voor de commissie bedoeld is. Nel Schuts ziet dat niet zitten; “ Wilt u mij afkappen?” Een typisch coalitie één-twee-drietje tussen voorzitter (VVD) en wethouders (VVD/CDA) om de oppositie de mond te snoeren.
 f.1 Schuts gaat verder met haar vragen en dan zie ik de film aan mij voorbij trekken; Schuts meldt; “Vanmorgen zijn door bewoners 2 agenten gezien die bezig waren met de deksels van alle afvalbakken in een wijk te openen en onderzoek te doen in de vuilnis. Kan de wethouder aangeven waarom dit gebeurde?” De wethouder was niet op de hoogte van deze procedure.
 (Redactie; Als ik het geweten had vooraf was ik gaan kijken!)

f.2.Rib van 8 december = nr. 61 van 2016 – Is de bij punt 1 genoemde informatiefolder al klaar? Daandels; deze folder komt voor de zomer nog beschikbaar.
f.3 Dan hoorde Schuts nog klachten over het feit dat er meestal met een voorontwerp bestemmingsplan wordt gewerkt, hetgeen procedureel vertragend werkt. Daandels zegt toe hier eens over te spreken met de raad, tegelijkertijd acht hij de procedure/tijd nodig o.a. om stukken ter inzage te leggen etc.
f.4 Keerpunt/Nel Schuts brengt de boodschap over dat de spreektijd in de Raad en de Commissies als te kort wordt ervaren. Wethouder Daandels, zelf doorgaans urenlang aan het woord, geeft onverwacht een voorbeeld dat hij – als hij wil- kan volstaan met een antwoord van 12 woorden;”Daar ga ik niet over, dat moet in de agendacommissie besproken worden.”
f.5 N.Schuts vraagt wanneer de notitie ‘Premediation’ klaar is om besproken te worden. Wethouder Daandels geeft antwoord; “Zodra wij het ‘behandelingsrijp’ achten en dat hoort u t.z.t.”. Schuts wil meer weten; “Wanneer is dat dan?” Badinerend antwoord van Daandels; “Zodra wij het behandelingsrijp achten”. 
g. VPG/Friessen snapt ook dat de emoties over verwijderen van groen in een buurt/wijk  hoog op kunnen lopen. Friessen informeert hoe de organisatie voor de invulling van de gerooide stukken groen is geregeld en wanneer actie wordt genomen? In hoeverre is er bepaalde mate van vrijheid om invulling te geven aan dat groen door burgers zelf?
E. Daandels; Groenvakken zijn met een plattegrond erbij besproken, de reacties kwamen wat laat binnen maar/en de buurten kunnen zelf ideeën naar voren brengen.
En dan is de volgende vragensteller aan de beurt. Dat wordt Jacques van Geest van VPG; “Ik irriteer mij enorm aan de wijze waarop de wethouders vragen beantwoorden.”

Het is duidelijk voor alle aanwezigen in de raadszaal, dat de twee aanwezige wethouders niet serieus van plan zijn kritische vragenstellers op gepaste wijze en volledig, zoals het een wethouder betaamt, te antwoorden.
Wordt vervolgd
Hester Kruizinga/Jacques Leurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: