Openbare fractievergadering Keerpunt 2010 Grave

Foto-archief
Oprichting centrummanagement
Eva eigenhuijsen gaat Grave, en de raad, verlaten
Openbare Fractievergadering van Keerpunt2010 op maandag 8 mei a.s.

Bij Keerpunt 2010 heeft de burger écht 

recht van spreken! 
   
Onze vergadering is openbaar en burgers van de gemeente Grave zijn van harte welkom om belangen/zaken aan te kaarten. 
Kom mee praten; maandag 8 mei om 19.30 uur in het stadhuis te Grave.

Behandeld wordt onderstaande raadsagenda + hetgeen ingebracht wordt door u, onze gasten.
1 Opening en trekking stemmingscijfer
3 Algemeen spreekrecht !!!
4 Vragen
5 Ingekomen stukken en mededelingen
A-stukken

B-stukken

9 Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020
15 Afscheid mevrouw Eva Eijgenhuijsen

16 Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: