MaasDriehoek schrijft over het afgebrande Palazzo en de behandeling van de motie van de oppositie.

Eigen recente foto

Het afgebrande Palazzotheater vanuit de lucht.

Het afgebrande Palazzotheater vanuit de lucht. 

Afgebrand Palazzo voelt nog steeds als een gemis

GRAVE | Het Palazzotheater in het historische centrum in Grave is in april 2015 afgebrand. Het oorspronkelijke filmtheater, een belangrijk cultureel erfgoed, is in de tachtiger jaren een theater geworden. Het Palazzo speelde een centrale rol in de samenleving van Grave. De familie van de eigenaar reageert voor het eerst op de brand. 

Door Annelies Graafsma
In de gemeenteraad van 4 april is gesproken over de situatie van het Palazzotheater. VPGrave, Keerpunt 2010 en lijst Eva Eigenhuijsen willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om rondom het gebouw op te knappen. Buren hebben last van vocht en voor toeristen en horeca doet de situatie afbreuk aan wat Grave toeristen wil tonen. Leon Kamps (VPGrave): “In samenspraak met alle betrokkenen willen we een oplossing zoeken.” Eva Eigenhuijsen steunt VPGrave: “Ik zie het als een stimulans, de motie is bedoeld als een steun in de rug van de eigenaar.” Astrid Floor (LPG) vindt het ongepast dat in de motie staat dat de eigenaar weinig ondernomen heeft. Ben Peters (CDA) vindt de aandacht een goede zaak, maar wil de eigenaar betrekken. Kamps is het hiermee eens. Toch wordt de motie verworpen. Van Geest (VPGrave) reageert later: “Wij hebben er geen belang bij de eigenaar of het college op de situatie aan te vallen. De aandacht die de zaak nu weer heeft, brengt hopelijk een oplossing dichterbij.”
Reactie familie
De familie Beukering heeft de discussie beluisterd. “Palazzo was tot de brand een goed lopend bedrijf”, aldus de familie. “We hebben er met hart en ziel gewerkt. Er liggen veel herinneringen waar we met plezier aan terugdenken.”
De brand sloeg bij de familie en bij de inwoners van Grave in als een bom. Eigenaar Jan-Paul Beukering heeft aan de achterkant van het gebouw puin geruimd, maar kan nu niet verder. De sloopkosten zijn voor hem niet op te brengen en zijn verzekering betaalt nog steeds niet uit. In een reactie zegt hij het fijn te vinden ‘dat er opnieuw aandacht is vanuit de gemeente en de raad’. Hij had het op prijs gesteld als Kamps bij hem was komen kijken.
Reactie Keerpunt 2010: 
Na het overleg van de oppositie om met een motie te komen heeft de heer Jan Beukering een brief geschreven aan de gemeenteraad. Op zaterdagmorgen voor de raadsvergadering heeft zowel de fractievoorzitter, mevr. Schuts, naar de heer Jan Beukering gereageerd per e-mail en hem bedankt voor de extra informatie. Ben Litjens heeft telefonisch contact gezocht en is ter plekke wezen kijken om zich voor te bereiden voor het debat over de motie. In zijn brief aan de raad had hij ook uitvoerig uiteen gezet wat hij de afgelopen periode voor sloop- en opruim werkzaamheden had verricht. 

Ben Litjens heeft zich persoonlijk op de hoogte gesteld van de huidige situatie en met de ogen als erkend sloper meegedacht met de eigenaar.  Hij constateerde dat de motie op een te vroeg moment zou komen. Eerst moet de “gemeente” maar eens met de heer Beukering rond de tafel gaan zitten.

Achteraf was het beter geweest dat de oppositie een schorsing aangevraagd had om onderling standpunten uit te wisselen en de motie voorlopig in te trekken. Hennie Bongers en Ben Litjens stemden tegen de motie. Nel Schuts vond dat zij als mede-indiener voor moest stemmen. Keerpunt 2010 hoopt dat de eigenaar van het Palazzo snel rond de tafel met de “gemeente” aan tafel kan gaan zitten om samen met een plan van aanpak te komen dat voldoet aan de intentie van de motie. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: