Louis Sparidans: Communicatie met de burger moet beter

Deze foto van Louis vond ik al googlend op internet op
de website Het geheugen van Tilburg.
Mooi initiatief waar iedereen zijn
herinneringen aan Tilburg
kan plaatsen.

Van twee kanten hoorde ik dat de Burgemeester en Wethouders van Grave, in samenspraak met raadsleden, hebben besloten om NIET te reageren op kritische ingezonden stukken in de Arena of op de site ‘www.gravepolitiek.nl’.

De burgemeester en de wethouders houden niet van kritiek, zeker niet als het op henzelf betrekking heeft. “Als je reageert geef je die critici een eigen podium en dat moet je niet willen” is hun verklaring. Ze staan graag zélf en alléén op het podium.

Nu weet u meteen waarom u geen reactie kunt verwachten op gerechtvaardigde kritiek en tweedens, maar dat wist u al, een overheid geeft nooit graag fouten toe.

Eigenlijk mocht ik het niet weten maar nu ik het toch heb gehoord vind ik dat feitelijk best wel  aardig. Dat betekent dat ik ruim baan kan geven aan verdere informatie over wat er zoal mis gaat in de Graafse politiek. En helaas is dat regelmatig nogal eens een keer.
Soms moet er ook alleen maar gewezen worden op bestaande regelingen en verplichtingen van een gemeentebestuur.

Niet dat ik me tot nu toe beknot voelde of me voorneem om vanaf nu meer ‘uit mijn bol te gaan’. Dus, blijf gewoon de informatie lezen, waarvan het College van B&W die graag vóór zich houdt maar waarvan menigeen vindt dat die toch openbaar hoort te zijn. Daaronder valt ook informatie vanuit de gemeenteraad, waarvan u eigenlijk op de hoogte zou moeten worden gehouden door de raadsleden, waarop u zélf heeft gestemd.

Ook van raadsleden is immers bekend dat ze liever ‘hiep-hiep-hoera’ roepen in plaats van  u te vertellen over allerlei ‘zeperds’ in onze gemeente. Een open en eerlijke communicatie met de burger moeten ze (bijna) allemaal nog leren.
Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: