Grote zorgen bij omwonenden Veenendaal. De ARENA

‘We voorzien enorme problemen’

25-4-2017 om 13:23 Door Freddy Klooté 

GRAVE – In de gezellige werkkamer van de Graafse advocate mr. José Joseph is, naast haar collega mr. drs. Marijn Engelen, een gezelschap omwonenden van het terrein van voormalig tuincentrum van der Venne aangeschoven. Léon, Tamara, Willem, Jos en Cor. Stuk voor stuk mensen die ieder het zijne gunnen, maar ook bezorgd zijn over allerlei berichten over de vestiging van een grote supermarkt op Veenendaal. 
Nadat er voor dit terrein aan de Mgr. Borretweg eerder overleg met de gemeente Grave gaande was over de bouw van 20 zogenoemde CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) werd de hele wijk onaangenaam verrast toen er eind vorig jaar een vergunning voor de bouw van detailhandel bleek te zijn aangevraagd. 
Neuzen werden bijeen gestoken. Samen sta je sterker om problemen te lijf te gaan. En problemen met de acceptatie van dit nieuwe plan zijn er. Veel problemen.

Op 1 februari 2017 schreef José Joseph, met haar gezin ook woonachtig aan de Mgr. Borretweg, namens bezorgde omwonenden, een brief aan het college van B en W van Grave. Daarin werd de grote verbazing beschreven die er onder de bewoners was ontstaan, toen men hoorde dat, vanuit het niets, er een aanvraag was gedaan om op Vennedaal een winkelruimte/detailhandel te mogen bouwen. Na de verbazing kwam de bezorgdheid, die in de brief uitgebreid werd verwoord. Bezorgdheid over verkeersveiligheid, milieu, leefbaarheid, detailhandel, parkeergelegenheid, hangjongeren en de veranderende situaties bij de basisscholen en het Kinderdagverblijf. De brief was vergezeld van een handtekeningenlijst van veel omwonenden.

Mijn foto-archief: Afbeelding op website CPO project 

Olie op het vuur

Op 16 februari verscheen een artikel in de Gelderlander met de kop ‘Grave kan niet om een nieuwe winkel heen’. Het was olie op het vuur van de omwonenden, die op dat moment nog op antwoord van de gemeente wachtten. Op 17 februari verstuurde José Joseph een tweede brief namens de ongeruste omwonenden, met “het dringende verzoek aan het college alsnog zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie te geven op de eerder namens hen geuite zorgen en gestelde vragen”. Ze vermeldde nog dat ”in ieder geval een aantal omwonenden gebruik wenste te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen in het kader van een eventuele inspraakprocedure”.

Het antwoord van de gemeente kwam op 9 maart 2017. Enkele fragmenten. “De aanvrager heeft in het aanvraagformulier en de daarbij behorende stukken aangegeven dat het gaat om de nieuwbouw van een winkelruimte, niet zijnde grootschalige detailhandel”. “De aanvrager heeft aangegeven tijdens de behandeling van het plan in de welstandsvergadering dat de toekomstige gebruiker nog niet bekend is”. De omwonenden refereerden aan het beleid van de gemeente om detailhandel zo veel mogelijk in het centrum te laten plaatsvinden. In het antwoord werd dit beaamd, maar “als de huidige aanvraag past binnen de kaders van het bestemmingsplan kan de gemeente niet meer toetsen aan ander beleid”.

Overlast
De omwonenden aan tafel komen met een flink aantal voorbeelden van overlast door de komst van een winkel. De oppervlakte daarvan bedraagt 1940 m2. Het wordt dus een joekel van een supermarkt. Willem: “We hebben al een brede school en een Kinderdagverblijf in deze straat. En midden in de schoolzone komt dan de in- en uitgang van die supermarkt. Terwijl onder andere de wijkraad om verkeersremmende maatregelen gevraagd. En dan komt er straks alle verkeer van en naar de supermarkt, de hele dag en zeven dagen per week. ’s Morgens vroeg begint het al met het laden en lossen. Het lawaai van de glasbakken en de winkelwagens. Veelvuldige verkeersbewegingen op de geplande 95 parkeerplaatsen, die direct grenzen aan de woningen en de speeltuin rond het terrein”. “
Als de wind mijn richting opkomt, hoef ik niet meer op mijn terras te zitten”, zegt Léon. “Dan stik ik in de uitlaatgassen”. De omwonenden vinden het erg dat ze niet vanaf het begin bij de nieuwe plannen betrokken zijn geweest. “We voelen ons in de steek gelaten”, zegt Tamara. “We maken ons ook zorgen over de grote vrachtwagens die de winkel moeten bevoorraden. Die komen allemaal door de Mgr. Borretweg. Langs de Burg. Ficqlaan is uiteraard ook geen optie, als je kijkt naar de bebouwing en de daar getroffen verkeersremmende maatregelen voor de scholen”. Cor heeft het over een joekel van een muur die gepland is: “Die muur beperkt mijn uitzicht en mijn vrijheid. Op het hoogste punt is die 7 meter hoog”. Jos: “We voelen ons ongelukkig, geschrokken en boos”.
Reactie wethouder Daandels
“Op de locatie Vennedaal hadden we prachtige plannen, samen met de eigenaar, om daar CPO-woningen te bouwen. De gemeente wilde graag een collectieve groep bij elkaar krijgen. We hebben de provincie met deze plannen benaderd en er zelfs 60.000 euro subsidie voor ontvangen. We waren er blij mee, zeker toen er ook veel belangstelling voor was. Door privéomstandigheden van de eigenaar is het project niet doorgegaan. De eigenaren hebben dat de gemeente gemeld. In december 2016 is er een nieuw voorstel ingediend om de detailhandelsfunctie te willen uitnutten. De gemeente heeft die aanvraag gepubliceerd. Wij toetsen en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan moeten we gunnen. Het paste binnen het bestemmingsplan. In maart heeft de eigenaar bevestigd dat hij bezig is met een supermarkt. Wij hadden liever woningbouw gehad. Hebben de bewoners geen inspraak gehad? Ik ben altijd bereid om een kopje koffie te komen drinken”. 
De wethouder wist nog niet welke supermarkt het betrof. De omgevingsvergunning werd op 21 maart jongstleden door de gemeente verleend. Een gesprek met de bewoners heeft nog niet plaatsgevonden.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: