Minder uren voor de Graafse Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s).

Ben Litjens stelt hier zijn vragen.

Dit is te zien aan het rode lampje aan zijn microfoon.

Gemeenteraad 28 maart 2017. Bij agendapunt 4; vragen, stelde Keerpuntlid Ben Litjens de volgende vragen:
Vraag 1: Leegstaande archiefruimte ; De gemeente Waalre heeft voor de 2e maal het archief moeten redden wegens brand en onlangs was het opnieuw op het nippertje. In de gemeente Grave staat goede archiefruimte leeg. Kunnen wij de gemeente Waalre een passend aanbod doen om te helpen?
Vraag 2: Omvang BOA’s (bijzonder opsporingsambtenaren)
Ik heb geconstateerd dat de omvang van 2 functies (2 fte) voor de BOA’s in korte tijd teruggebracht wordt naar een halve functie (0,5 fte), de politie heeft het te druk met het vele papierwerk . . . .
Worden de inwoners van de gemeente Grave in de toekomst minder beschermd? De BOA’s  zien/zagen/wisten veel over crimineel gedrag en kenden de burgers. Ondanks vroegere bezwerende woorden, zie ik een goed functionerend controle instituut, wat op de 1e  lijn zit en zeer laagdrempelig is verdwijnen, dit ten nadele van de veiligheid.
Ik vraag of deze afbouw nog te stoppen is en weer tot het oude niveau kan worden teruggebracht? Kunt u hierover klaarheid verstrekken aan de gemeenteraad?
Vraag 3: Gereedschap brandweerwagen
Een uitrukkende brandweerwagen heeft een  bepaalde hoeveelheid standaard gereedschap bij zich om te gebruiken. In het vakjargon wordt gesproken over een tankautospuit (TS). Deze spuit behoort als 1e ter plaatse te zijn en bestaat uit 6 personen. De bevelvoerder, een pompbediende, 2 hulpverleners en 2 waterspuiters. Ik heb vernomen, dat de standaard hulpmiddelen in de voorbije jaren aanzienlijk zijn teruggebracht  (vakjargon tankautospuit light = TS light) en dat nu besloten is door de Veiligheidregio om weer op te waarderen naar een tankautospuit met de ouderwetse hulpmiddelen (TS normal). Ik ondersteun dit, want goed gereedschap bij de hand hebben is het halve werk. Ik vraag u, wat dit allemaal kost en wie hiervoor verantwoordelijk is en wordt gesteld? 
Er mag niet gespot worden met de veiligheid van onze inwoners.
Vraag 4: Fusie gemeente Landerd en Uden gaat niet door, ieder is hiervan op de hoogte.
Zou het aanbeveling verdienen om met de gemeente Landerd in gesprek te gaan of de fusie plannen in Brabant-Noordoost raakvlakken, gemeenschappelijke interesses hebben met de gemeente Landerd?
Vraag 5: Beleid oevers Rijkswaterstaat
Ik vraag aandacht van het College voor het beleid dat Rijkswaterstaat voert. Door het gevoerde oeverbeleid, lees; het verwijderen van basaltblokken langs de gehele Maasoever, ontstaan er allerlei problemen door oever afkalving. Grote oude populieren, die als baken dienden voor de scheepvaart en als zodanig ook cultureel erfgoed zijn,verdwijnen in de rivier. Kan ter plaatse van deze bomenrij niet alsnog een stukje basalt worden aangelegd?
Dat er nu extra maatregelen worden genomen ten westen van de Graafse brug tegen het gevolg van oever afkalving komt niet enkel door de vernielde stuw maar ook doordat Rijkswaterstaat daar ook de beschoeiing had weg gehaald. Helaas moeten nu weer extra kosten worden gemaakt.
Ik zou als gemeente nu kijken waar in onze gemeente het terugbrengen van oever beschoeiing gewenst is. Rijkswaterstaat is nog wel even bezig in Grave.
Vraag 6: Beleid Graafsche Courant
Ik zie dat de Graafsche Courant nauwelijks tot geen gemeentelijk nieuws meer publiceert, terwijl de gemeente Grave daar wel voor betaalt.
Is het een idee zijn om de stukken van de verslaggeefster van de MaasDriehoek ook in de Graafsche Courant op te nemen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: