De ware aard van de Lokale Partij Grave: ingezonden brief in de Arena.

                          Astrid Floor(Lokale Partij Grave) aan het woord

INGEZONDEN

De ware aard van de Lokale Partij Grave

4-4-2017 om 11:00 Door Jacques Leurs van Keerpunt 2010 Grave

Het Snippergroenproject van wethouder Daandels.
Vier jaar lang heeft het project terecht veel stof doen opwaaien. Heel wat
burgers hebben zich geïntimideerd en geschoffeerd gevoeld door de wijze waarop
zij door de gemeente in de gedaante van de firma Eiffel werden bejegend.
Onlangs heeft de Rekenkamer haar oordeel geveld
over het project. De conclusies liegen er niet om: er was geen regie,
er ontbrak een fatsoenlijk plan, de communicatie met de burgers deugde niet, de
impact op de bewoners is onderschat. Daarnaast was er op grote schaal sprake
van ongelijke behandeling van burgers.
Keerpunt 2010 heeft vanaf de start van het project
in 2013 het college herhaaldelijk aangesproken op de gang van zaken en meerdere
keren het initiatief genomen voor debatten in de gemeenteraad om het tij te keren.
Maar de coalitiepartijen de VVD, het CDA, Trots Liberaal Land van Cuijk en de
Lokale Partij Grave bleven de desastreuze aanpak 

steunen van wethouder Daandels,
die altijd verkondigde dat alles naar tevredenheid verliep. De burgers ervaarden en wisten wel beter.

Een dubieuze rol speelde meerdere keren de Lokale
Partij Grave, die naar buiten verkondigde dat de aanpak klantgericht moest zijn
en de menselijke maat leidend. Astrid Floor verkondigde bij tijd en wijle dat de
ellende van de burgers haar zeer aan het hart lag.
Maar de ware aard van de Lokale Partij Grave toonde
zij in het volle licht van de raadsvergadering van 28 maart j.l.

De gemeenteraad zou over het kritische rapport van
de Rekenkamer debatteren. Maar wie schetst onze verbazing. De coalitiepartijen
onder aanvoering van Astrid Floor hadden daar helemaal geen zin in. De lessen
van de Rekenkamer kwamen de coalitie en de wethouder niet goed uit. Mevrouw
Floor vond doodleuk dat zo’n debat niet gevoerd hoefde te worden. Dat vond zij politiek over de ruggen van de burgers.
Je moet maar lef hebben: het snippergroenproject
wordt letterlijk over de ruggen van burgers uitgevoerd maar een goed debat
daarover met macht en kracht blokkeren! 
In het rapport van de Rekenkamer wordt ook een
harde noot gekraakt over de gemeenteraad van Grave die er volgens de Rekenkamer
niet in is geslaagd om gemeenschappelijk het project op een goede wijze te
controleren.
Tijdens de raadsvergadering werd schrijnend
duidelijk hoe dat dat komt.
Van de coalitiepartijen kwam niet één kritische
opmerking over de ellende van het snippergroenproject.
Mevrouw Floor vond het niet nodig om dat in de
openbaarheid te doen.
De LPG en haar partners hadden zij zoals
gebruikelijk maar één doel: de wethouder in het zadel houden over de ruggen van
de burgers van Grave.
J.A. (Jacques) Leurs, voorzitter Keerpunt 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: