Opkomst bij burgeravond erg mager: de Gelderlander.

De eerste burgerbijeenkomst over hoe de vijf gemeenten in het Land van Cuijk verder moeten samenwerken, gisteravond in Cuijk, kende een magere en teleurstellende opkomst.

Op deze inwonersavond in zaal De Bond om te praten over wat belangrijk is voor in dit geval Cuijk, waren iets meer dan 30 toehoorders afgekomen. Tel je daar burgemeester, wethouders en de nodige raadsleden van af, bleven er iets meer dan twintig ‘gewone burgers’ over.
Mogelijke verklaring voor de tegenvallende respons is dat, in tegenstelling tot in de kleinere gemeenten Mill, Grave en Sint Anthonis, het H-woord (herindeling) in een grote gemeente als Cuijk met bijna 25.000 inwoners lang niet zo’n beladen begrip is.
Adviesbureau Berenschot voert de komende maanden voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk een onderzoek uit naar de meest duurzame vorm van verregaande samenwerking. De provincie Brabant, die streeft naar grote bestuurskrachtige gemeenten, kijkt nadrukkelijk over de schouder van de vijf mee. ‘Den Bosch’ heeft vorig jaar meer dan eens laten blijken de onderlinge kift over hoe bestuurlijk verder, beu te zijn. Cuijk zelf heeft zich, zowel college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad, vorig jaar nog duidelijk uitgesproken voor snelle intensieve samenwerking.
Maarten Hermens was gisteravond een van die gewone burgers. ,,Ik hoorde pas laat van deze bijeenkomst. Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe het verder gaat met Cuijk en onze regio”, aldus de 58-jarige Cuijkenaar. Ook Hermens kon met een persoonlijk stemkastje aangeven op welke terreinen hij tevreden is over zijn gemeente en waarop juist niet. Ook mochten Hermens en de anderen een rapportcijfer geven aan hun burgemeester en wethouders. Het gemeentebestuur kreeg van de aanwezigen een 7.
Zorgen over de nabije toekomst, althans volgens de aanwezigen in zaal De Bond, zijn er ook. Want hoe houd je als vergrijzend Land van Cuijk hoogopgeleide jongeren in de eigen regio? Ook genoeg werkgelegenheid, voldoende woningaanbod voor starters en jongeren en behoud van scholen in de dorpen verdienen de volle aandacht. En aan een gemeente die haar huishoudboekje op orde heeft, waarin ambtenaren heel deskundig zijn en die visie en beleid heeft, wordt heel veel waarde gehecht.
Hermens ziet voor de nabije toekomst graag dat zijn Cuijk nog even zelfstandig blijft. ,,Natuurlijk zal er samengewerkt moeten worden. Maar belangrijk is ook een eigen identiteit te kunnen behouden.” Voor een gemeente Land van Cuijk is het volgens hem nog te vroeg. ,,Kijk naar de rivaliteit tussen Boxmeer en Cuijk of tussen Cuijk en Grave.” Toch is volgens bijna driekwart van de aanwezigen het Land van Cuijk over tien tot twintig jaar één grote gemeente.

De eerstvolgende burgerbijeenkomst is op 12 april in Boxmeer. Daarna volgen Mill (18 april), Sint Anthonis (18 april) en Grave (20 april). Nog voor de zomervakantie ligt er een voorlopig rapport op tafel van de afzonderlijke gemeenten. De vijf gemeenteraden mogen op 20 september hun zegje doen.

Twitter: 

22 echte burgers uit Cuijk en 1 echte burger uit Boxmeer bij deze bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: