Motie van wantrouwen van Keerpunt 2010, EVA, VPGrave.

 Keerpunt 2010          EVA        VPGrave

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 28 maart 2017,
Gelet op de beraadslagingen in de vergadering van 5 juli 2016, mede gelet op

de presentatie van het rapport van de rekenkamercommissie en  de houding van
de portefeuillehouder tijdens die presentatie.
Kennis genomen hebbend van

– De conclusies van het Evaluatierapport van de Rekenkamercommissie;

– De gebleken ongelijke behandeling van de dossiers, leidend tot

 rechtsongelijkheid .

Voorts kennis genomen hebbend van 

– De ongeïnteresseerde en verdedigende reactie van het college,  c.q. de

 wethouder op het rapport van de Rekenkamercommissie

Overwegende dat 

– Het snippergroenproject  een forse negatieve beeldvorming heeft veroorzaakt

 over het optreden van het gemeentebestuur;

– Het snippergroenproject het vertrouwen van  burgers in het gemeentebestuur

 ernstig heeft geschaad;

– Het falen van de portefeuillehouder een negatieve impact heeft op de

 geloofwaardigheid van het gemeentebestuur in zijn geheel;

– De portefeuillehouder signalen over de problemen bij de uitvoering van het

 project stelselmatig heeft genegeerd, althans niet bereid was zijn beleid bij te

 stellen;

– De wethouder niet in staat is gebleken bestuurlijk leiding te geven aan het

 project;

– De oppositiepartijen eerder de wethouder een gele kaart hebben gegeven op

 grond van falen in het snippergroenproject en enkele eerdere dossiers,


Spreekt uit dat– Het gevoerde beleid m.b.t. het snippergroenproject dient te worden afgekeurd en zegt het vertrouwen in wethouder Daandels op.


En gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: